Terugkoppeling van de jaarvergadering van de Dorpsraad Stevensweert door de gemeente Maasgouw

Beste dorpsraad van Stevensweert,

Op woensdag 6 september hebben wij, gemeente Maasgouw en Rho Adviseurs, een halfuurtje van jullie jaarvergadering mogen benutten voor de beleidsvisie Ohé en Laak. Nogmaals bedankt daarvoor.
Tijdens de jaarvergadering is afgesproken dat wij jullie, en jullie achterban, nog van een terugkoppeling zouden voorzien naar aanleiding van het geuite signaal dat de inwoners van Stevensweert intensiever betrokken wilden worden. Zouden jullie onderstaand bericht willen delen met jullie achterban?
Gemeente Maasgouw – Terugkoppeling over de beleidsvisie Ohé en Laak
Op woensdag 6 september jl. heeft Rho Adviseurs, tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad, een toelichting gegeven op de opdracht die zij van de gemeente Maasgouw hebben gekregen om een beleidsvisie voor de kern Ohé en Laak op te stellen. In die opdracht heeft Rho Adviseurs meegekregen ook het gebied rondom de Hompesche Molen te betrekken, omdat mede de ontwikkelingen aldaar en de gedragingen die er ervaren worden reden zijn voor deze visie.
In Ohé en Laak is gedurende de zomervakantie een enquête uitgezet om de inwoners te bevragen over wat zij belangrijk vinden in hun kern en welke kwaliteiten en knelpunten zij ervaren. Omdat de Hompesche Molen en omgeving zich in Stevensweert bevinden is ervoor gekozen ook de inwoners van Stevensweert in de gelegenheid te stellen iets te zeggen over dat specifieke gebied. In vooroverleg met de dorpsraad is afgesproken dit te doen tijdens de jaarvergadering. Dit is gebeurd door middel van de Mentimeter: een online middel waarmee vragen en/of stellingen voorgelegd kunnen worden aan een groep mensen.

Geuit signaal gedurende de jaarvergadering.
Gedurende deze avond kwam het signaal dat de inwoners van Stevensweert op eenzelfde wijze bevraagd wilden worden als de inwoners van Ohé en Laak, dus door middel van een enquête. Wij hebben deze mogelijkheid verkend en afgesproken de inwoners van Stevensweert van een terugkoppeling te voorzien.
Wij, de gemeente en Rho Adviseurs, zijn van mening dat met name de inwoners van Ohé en Laak input moeten geven voor de beleidsvisie. De mening van de inwoner van Stevensweert vinden wij belangrijk ten aanzien van het gebied rondom de Hompesche Molen. Wij hebben er dan ook voor gekozen om vast te houden aan het oorspronkelijke traject en om niet nu alsnog een brede enquête uit te gaan zetten voor de inwoners van Stevensweert. Dit ook omdat de resultaten uit de Mentimeter niet wezenlijk afwijken van de resultaten uit de enquête. De enquête ging daarnaast ook in op zaken als woongenot en dorpsgevoel, dit zijn specifieke onderwerpen die dorpsafhankelijk zijn en dus bedoeld zijn voor de inwoner van Ohé en Laak.
 
Participatiebijeenkomst op 9 oktober
Op maandagavond 9 oktober worden de resultaten van de uitgezette enquête gepresenteerd, alsook de opgehaalde informatie met de Mentimeter en gesprekken die gevoerd zijn met ondernemers uit Ohé en Laak. Vervolgens gaan we hier op deze avond verder over doorpraten. Graag nodigen wij ook de inwoners van Stevensweert hiervoor uit: maandagavond 9 oktober a.s. om 19.30 uur in MFC Lakerhoes. 
Wij hebben de uitnodiging die ook aan de inwoners van Ohé en Laak gestuurd is als bijlage aan dit bericht toegevoegd. Evenals de resultaten van de Mentimeter.

Met vriendelijke groet,
Simone Janissen
Beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme

In de bijlagen vindt u:
De uitnodiging voor de bijeenkomst op Ohé en Laak
De resultaten van 6 september in Stevensweert.
De samenvatting van de enquêteresultaten.

Print Friendly, PDF & Email