Herinrichting “oude kern Stevensweert”, meer actuele nieuws voor iedereen met foto’s

Op de site van dorpsraadstevensweert.nl staat onder de kop van “Projecten” informatie over de herinrichting oude kern Stevensweert. Hier proberen we in samenwerking met mw. Nona Hendrix van BLM telkens nieuwe informatie en foto’s te verstrekken, zodat iedereen op de hoogte is van de actuele stand van zaken. Voor begin september krijgt u nieuwe foto’s … Lees meer

Rommelmarkt Harmonie Sint Stephanus gaat helaas niet door

Beste dorpsgenoten  Natuurlijk waren we heel blij met de nodige toezeggingen van vrijwilligers bij de beoogde  rommelmarkt op 28 augustus  2022. Met begrip voor iedereen die de rommelmarkt graag zou willen laten doorgaan, hebben we toch het besluit genomen om de rommelmarkt niet door te laten gaan met als hoofdreden het te grote tekort aan … Lees meer

Tentoonstelling Cuypers’ Erfenis op het Eiland in de Maas

Opening Cuypers’ Erfenis op het Eiland in de Maas Ontdek tijdens een bezoek aan de nieuwe thematentoonstelling Cuypers’ Erfenis op het Eiland in de Maas de diverse werkzaamheden van de beroemde architect Pierre Cuypers en zijn leerlingen in de regio. Het Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak is daarbij een zeer toepasselijke locatie omdat maar … Lees meer

Collegevoorstellen over de subsidie van een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctioneel centrum en het kruispunt Roumerweg-Sint Annadijk

Toekomstplannen voor Stevensweert Door op de foto te klikken kunt u het verslag downloaden van de algemene jaarvergadering.  Op bladzijde 2 staan de punten vermeld. Tijdens de bijeenkomst van de dorpsraad is vaak gesproken over het MultiFunctioneelCentrum (MFC) dat in Stevensweert niet aanwezig is, zodat diverse verenigingen zich moeten behelpen of helemaal geen ruimte ter … Lees meer

Publieksdagen ter gelegenheid van het 300 jarig bestaanfeest van de Hompesche molen

Publieksdagen 300 jaar Hompesche Molen Dit jaar bestaat de Hompesche Molen in Stevensweert 300 jaar. Om dat te vieren, zijn er op zondag 21 augustus en zondag 11 september tussen 10.00 en 16.00 uur diverse activiteiten voor jong en oud.Op beide zondagen staan vrijwilligers van verschillende lokale partijen klaar om bezoekerste ontvangen. Zij laten je … Lees meer

Samen naar de film met de Zonnebloem, afd. Terra Mosa uit Stevensweert, Ohé en Laak en Maasbracht

De Zonnebloem afdeling Terra Mosa Stevensweert, Ohé en Laak, Maasbracht In 2020 bestond onze afdeling Terra Mosa (Stevensweert, Ohé en Laak, Maasbracht), 10 jaar.Door de Coronamaatregelen hebben we dit helaas niet samen kunnen vieren. Maar vergeten zijn wij het niet. Dit jaar organiseren wij daarom in augustus en oktober een speciale activiteit voor onze gasten.Graag … Lees meer

Verduurzaming van monumentale woningen en van woningen binnen een beschermd dorpsgezicht 

Tijdens deze presentaties werd de bijzondere situatie van de verduurzaming van monumentale woningen en van woningen binnen een beschermd dorpsgezicht ter sprake gebracht.De mogelijkheden voor toepassing van energiebesparende maatregelen zit klem tussen regelgeving ( behoud van de monumenten en het historische dorpsgezicht) enerzijds en de  energietransitie plus de actuele energiecrisis anderzijds. De bewoner van het … Lees meer

Reconstructie “Oude Maasweg” en “Schuttersweg” en aanpassing fietspad naar Maasbracht

De gemeente gaat de “Oude Maasweg” en de “Schuttersweg” vanaf de Bunkerhaven tot aan de rotonde in Stevensweert reconstrueren. De verharding van het fietspad is slecht en voor het fietsverkeer is de breedte van het fietspad niet toereikend. Het fietspad langs de “Oude Maasweg” wordt daarom verbreed. Op de Schuttersweg wordt aan beide zijden een … Lees meer

Werkzaamheden in het natuurgebied rond de Molenplas in Stevensweert

We kregen op 5 juli 2022 het volgende bericht van Natuurmonumenten. Graag laten we weten dat de oostzijde van natuurgebied de Molenplas in Stevensweert grotendeels weer toegankelijk is voor wandelaars. Dat betekent dat het volledige rondje om de Molenplas weer gewandeld kan worden, op een klein stukje ‘buitenom’ na. De werkzaamheden door Waterschap Limburg en … Lees meer