Herbestemming bijgebouwen Hompesche Molen Stevensweert

Eerder informeerden we u al over onze plannen om de locatie Hompesche Molen verder te ontwikkelen, door een interne verbouwing van de bijgebouwen: de twee schuren en het molenaarshuis. Op die manier ontstaan er meer mogelijkheden voor het gastvrij ontvangen van bezoekers en het vieren van bijzondere momenten op deze locatie. Het is een tijdje stil … Lees meer

Voorkom overlast voor uzelf en uw buurt

Het stoken van hout in een open haard of houtkachel is warm en gezellig. Maar het kan ook overlast geven in de vorm van rook en geur. Het kan zelfs ongezond zijn voor uzelf en uw omgeving. U voorkomt dit door op de juiste manier te stoken. Zo haalt u ook nog meer rendement uit … Lees meer

De herinrichting van de voetbalvelden

In het kader van de herinrichting van de voetbalvelden staan diverse ontwikkelingen op de planning, die naar verwachting medio 2024 zullen worden gerealiseerd. De werkgroep van de dorpsraad heeft geregeld contact gehad met de gemeente over de herinrichting van de voetbalvelden. Diverse projecten zijn op tafel gelegd. Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van … Lees meer

Maak van Maasgouw de eerste hondenpoepvrije gemeente

In Maasgouw wonen ruim 2400 honden. Die harige viervoeters nemen een bijzondere plaats in in het hart van hun baasje. Maar laten we eerlijk zijn, er is één aspect van het hondenbezit waar we niet omheen kunnen: hondenpoep. Hondenpoep op straat of in het groen is voor veel mensen een bron van ergernis. Laten we … Lees meer

Dameskoor de Maasgalm zingt in de Gemma kapel te Sittard

Op zondag 25 oktober was het dan zo ver, eindelijk weer een gastoptreden na enkele jaren van stilte.Om 7.45u vertrokken wij richting Sittard, waar wij hartelijk welkom werden geheten door zusterAnnunciata.Zuster Annunciata is geboren te Ohé en Laak, was 27 jaar in Afrika en nu al weer 25 jaar bij dezusters Passionistinnen van de Gemma … Lees meer

Voortgang aanvraag nieuwe gemeenschapshuis Stevensweert…

Beste verenigingen/ stichtingen  Onderwerp: voortgang gemeenschapshuis. In juli hebben we een bijeenkomst gehad met een mooie opkomst. Hierin hebben we de ontwikkelingen besproken. Daarnaast was er het verzoek om de intentieverklaring te ondertekenen. We hebben er 17 mogen ontvangen, hartelijk dank voor de medewerking.Namens de werkgroep hebben Peter Ros, Xaviera en ondergetekende tweemaal een overleg gehad … Lees meer