Laatste nieuws van de “Dorpsraad Stevensweert”

1.  Initiatief tot het oprichten van een verenigingscafé. Het verenigingscafé is een ontmoetingspunt waar lokale verenigingen elkaar opzoeken met als doel het verrijken van de eigen vereniging.Dit doen ze door van elkaar te willen leren, samen te werken en b.v. samen ook te bouwen aan een groter leden- en vrijwilligers bestand.De dorpsraad is voornemens een … Lees meer

Bibliocenter Maasgouw vraagt diverse vrijwilligers

Bibliocenter zoekt diverse vrijwilligers in de gemeente MaasgouwMet de groeiende behoefte aan ondersteuning op het gebied van taalvaardigheid en digitale vaardigheden binnen de gemeente Maasgouw, speelt Bibliocenter een cruciale rol in het bieden van educatieve programma’s en ondersteuning aan de lokale inwoners. Bibliocenter kan niet zonder haar vrijwilligers. Vrijwilligers van Bibliocenter zijn mensen die in … Lees meer

Wat maak jij mee als jongere in Maasgouw

Wonen, werken, leren en ontspannen doen we het liefste in een veilige omgeving. Toch verschijnen er geregeld berichten in de media over jongeren die als slachtoffer in aanraking zijn gekomen met criminaliteit. En soms is een jongere zelf een dader. Vaak gaat het dan om vormen van georganiseerde criminaliteit waarmee voor jongeren snel geld te … Lees meer

Nieuws over de “Herinrichting Oude kern Stevensweert”: 22 december 2023

Met deze mail van vrijdag 22 december wil ik u graag informeren over de geplande wegwerkzaamheden in de “Ouder kern van Stevensweert”. Op maandag 8 januari a.s. gaan wij verder met de werkzaamheden aan de Brouwerstraat, Singelstraat Noord, Raamstraat en Singelstraat Oost.Tijdens de kerstvakantie (22 december tot 8 januari) is de Brouwerstraat afgesloten voor gemotoriseerd … Lees meer

Inzet van het Multi Media Lab van de politie van maandag 4 tot en met woensdag 6 december in de gemeente Maasgouw

Het Multi Media Lab is een door de politie als “leslokaal” ingerichte multifunctionele vrachtauto waarin o.a. voorlichting gegeven kan worden aan burgers. (zie bovenstaande foto)In juni 2023 hebben wij, de wijkagenten van Maasgouw, voorlichting gegeven aan alle basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 van Maasgouw, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.Mogelijk heeft u destijds de … Lees meer

De herinrichting van de voetbalvelden

In het kader van de herinrichting van de voetbalvelden staan diverse ontwikkelingen op de planning, die naar verwachting medio 2024 zullen worden gerealiseerd. De werkgroep van de dorpsraad heeft geregeld contact gehad met de gemeente over de herinrichting van de voetbalvelden. Diverse projecten zijn op tafel gelegd. Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van … Lees meer

Maak van Maasgouw de eerste hondenpoepvrije gemeente

In Maasgouw wonen ruim 2400 honden. Die harige viervoeters nemen een bijzondere plaats in in het hart van hun baasje. Maar laten we eerlijk zijn, er is één aspect van het hondenbezit waar we niet omheen kunnen: hondenpoep. Hondenpoep op straat of in het groen is voor veel mensen een bron van ergernis. Laten we … Lees meer