Installatie Kinderraadsleden gemeente Maasgouw op woensdag 20 oktober

Tijdens de kinderraadsvergadering van woensdag 20 oktober, 15.00 uur, installeert burgemeester Stef Strous de nieuwe kinderraadsleden en benoemt de nieuwe kinderburgemeester, de kindergriffier, wethouders en persvoorlichter. De kinderraad van Maasgouw telt 22 kinderen. Naast 16 raadsleden is er een griffier, zijn er drie wethouders, een kinderburgemeester en een persvoorlichter. Ditmaal worden 14 nieuwe kinderen geïnstalleerd … Meer lezen

Verslag van de brainstormbijeenkomst op 5 oktober over de nieuwe functie van het voetbalveld

Bijeenkomst Herinrichting Voetbalvelden. Op 5 oktober vond er een bijeenkomst plaats in de kantine van de voetbalclub om met de inwoners te mogelijkheden/ wensen te bespreken.De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de dorpsraad.Graag willen ze samen optrekken om de wensen van de inwoners te realiseren.De gemeente was goed vertegenwoordigd met de … Meer lezen

Stef Strous burgemeester van de gemeente Maasgouw tot juli 2023

In overleg met de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters in de gemeenteraad heeft Stef Strous besloten om na het einde van zijn huidige ambtstermijn tot juli 2023 aan te blijven als waarnemend burgemeester van Maasgouw. Burgemeester Strous begon in 2010 en op 8 februari 2022 loopt zijn tweede ambtstermijn van zes jaar af. … Meer lezen

Mijn monument is jouw monument

Open Monumentendagen 2021 in Stevensweert. Na een jaar onderbreking vanwege de corona-epidemie is er dit jaar op 11 en 12 september weer een Open Monumentendag in de gemeente Maasgouw. Met het landelijke thema  “Mijn monument is jouw monument”  proberen we een zo breed mogelijk publiek te bereiken en een bezoek aan de monumenten zo laagdrempelig … Meer lezen

Slagboom Stevensweert Marina

Slagboom is geplaatst. De gemeente Maasgouw heeft aan Stevensweert Marina een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een slagboom tussen de zomer -en winterhaven. Deze slagboom is intussen geplaatst door Marina zonder het daarvoor benodigde verkeersbesluit en is bovendien op een openbare weg waardoor het achterliggende (natuur)gebied niet meer vrij toegankelijk is. Bewoners en belanghebbenden … Meer lezen

Afval….. opruimen

Nu het waterpeil van de Maas flink is gezakt, wordt zichtbaar hoeveel afval er is achtergebleven en op sommige plekken is dat heel veel. De Maas heeft flink wat rommel meegenomen en achtergelaten in de gemeente Maasgouw, ook in Stevensweert. Inwoners geven aan het meest behoefte te hebben aan herstel van hun omgeving en op … Meer lezen