Buurtpreventie

NIEUW IN STEVENSWEERT

Beste buurtbewoner,

Met dit bericht informeren wij u over het onderwerp buurtpreventie en welke bijdrage u hieraan kunt leveren.

De dorpsraad heeft het initiatief genomen om van start te gaan met buurtpreventie. De BuurtWhatsApp maakt hier onderdeel van uit. De BuurtWhatsApp is een berichtendienst via de smarttelefoon. Het is een burger initiatief om Stevensweert veiliger te maken.

Het project wordt ondersteund door de politie en de gemeente. De bedoeling is om in elke kern van de gemeente Maasgouw een BuurtWhatsApp-groep op te richten. De BuurtWhatsApp is alléén bedoeld om met andere en meer ogen naar onze wijk te kijken, verdachte situaties te melden bij de politie en elkaar te waarschuwen.

Bij verdachte situaties reageren deelnemers volgens het SAAR principe:

  1. Signaleren! (verdachte persoon of situatie eventueel met foto delen/vastleggen).
  2. Alarmeren! (politie waarschuwen via 112 spoed (0900-8844 – géén spoed).
  3. Appen (via WhatsApp de buurtbewoners waarschuwen).
  4. Reageren! (handelingen van verdachte persoon/situatie blijven volgen).

Wij zijn erg enthousiast over deze methode waarmee wij met elkaar onze buurt veilig kunnen houden. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden door de politie en het aantal woninginbraken is in sommige wijken/kernen gedaald.

Er is een WhatsAppgroep, aangemaakt voor de kern Stevensweert. Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan deze berichtengroep. U kunt zich aanmelden via het volgende email-adres: info@oud-klooster.nl Wij voegen u dan toe aan de groep. Hiervan ontvangt u automatisch bericht via het mobieltelefoonnummer dat u hebt opgegeven.

Om u toe te kunnen voegen aan de BuurtWhatsApp hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Voor- en achternaam, straatnaam + huisnummer, postcode + plaats, e-mailadres en mobiel-tefoonnummer.

Via het e-mailadres  kunnen we u informeren wanneer wij aanvullende informatie van de gemeente of politie ontvangen. De dorpsraad heeft in overleg met de gemeenten en politie een bewoner van ons dorp, de heer Maikel Vleeshouwers, eigenaar van grandcafé ” ’t Aod Kloaster”  bereid gevonden om als beheerder van deze BuurtWhatsApp te fungeren.

Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina Buurtpreventie.

Met vriendelijke groet,

De Dorpsraad

Print Friendly, PDF & Email

Buurtpreventie

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie wordt er nog steeds ingebroken. En dat betekent grote schade aan persoonlijke eigendommen. Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst. Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, flat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Een buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar de buurtbewoners bereid zijn samen met de politie iets aan de veiligheid te doen. Doelen van buurtpreventie zijn:

  • verhogen veiligheid
  • verhogen veiligheidsgevoel
  • beperken materiële en immateriële schade

Bij onvoldoende deelname kan een buurtpreventieproject natuurlijk niet van de grond komen. Een buurtpreventieproject kost u niet veel moeite of geld maar het kan heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.

Wat is het niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het niet de bedoeling is “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen, Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het “eigen rechter spelen” niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

Wat doet u?
Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of het aan laten van een of meer lampen als u ’s avonds de deur uitgaat. Zoals gezegd is het de bedoeling van een buurpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.

Wat is een buurtcoördinator en wat doet hij?
Een buurtcoördinator is iemand uit uw directe woonomgeving die zich vrijwillig wat meer kan en wil inzetten voor het project en die meldingen van buurtbewoners verzamelt en inventariseert welke problemen er spelen. Verder speelt hij/zij deze informatie door naar de instantie die op de melding zou moeten reageren. Van tijd tot tijd worden buurtbijeenkomsten georganiseerd, waar ook de politie aanwezig kan zijn, om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van het project. Daarnaast kan informatie gegeven worden over de preventieve maatregelen die in uw woonsituatie het meest doeltreffend zijn. Bovendien heeft de buurtcoördinator ook contact met andere instanties om erop aan te dringen dat bepaalde maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld betere straatverlichting die de buurt veiliger zou maken.

Er is een WhatsAppgroep aangemaakt voor de kern Stevensweert.
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan deze berichtengroep. U kunt zich aanmelden via het volgende email-adres: info@oud-klooster.nl  Wij voegen u dan toe aan de groep. Hiervan ontvangt u automatisch bericht via het mobieltelefoonnummer dat u hebt opgegeven. Om u toe te kunnen voegen aan de BuurtWhatsApp hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Voor- en achternaam, straatnaam + huisnummer, postcode + plaats, e-mailadres en mobiel-tefoonnummer.

Via het e-mailadres  kunnen we u informeren wanneer wij aanvullende informatie van de gemeente of politie ontvangen.
De dorpsraad heeft in overleg met de gemeenten en politie een bewoner van ons dorp, de heer Maikel Vleeshouwers, eigenaar van grandcafé ” ’t Aod Kloaster”,  bereid gevonden om als beheerder van deze BuurtWhatsApp te fungeren.

Wat doet de politie?
De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt. Ze vormen een belangrijke basis voor de verdere activiteiten van de politie. Zoals het surveilleren in de buurt, maar ook het informatie geven over de preventieve maatregelen die voor u het meest geschikt zijn. Verder geeft de politie voorlichting over de wijze waarop u aangifte kunt doen en hoe u verdachte situaties het best kunt melden en beschrijven. Voor de buurtcoördinator zijn de wijkagenten, de heer Hay Janssen en mevrouw Odette Joskin, het eerste aanspreekpunt bij de politie.

Praat er eens over
Uiteraard vraagt een buurtpreventieproject interesse en inzet van zoveel mogelijk bewoners. Praat er eens over met de buren of met vrienden uit uw straat of buurt. Hoe zij erover denken en of ze eventueel deel zouden willen nemen aan zo´n buurtpreventieproject. Verwacht van het buurtpreventieproject nog geen wonderen.

Belangrijke telefoonnummers

Om telefonisch contact op te kunnen nemen met de instanties en diensten die betrokken zijn bij de Buurtpreventie vindt u hier alle telefoonnummers.

Print Friendly, PDF & Email