Aangepast schetsontwerp herinrichting sportvelden

In het kader van de herinrichting van de voetbalvelden staan diverse ontwikkelingen op de planning, die naar verwachting medio 2024 zullen worden gerealiseerd. Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van de lokale faciliteiten en het bieden van nieuwe activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.

Er is een plan voor de aanleg van een trapveldje, ongeveer half zo groot als een standaard voetbalveld, dat een nieuwe ruimte zal bieden voor sport en spel. Daarnaast wordt een fietscrossbaan aangelegd, die een nieuwe vorm van recreatie en sport voor de jeugd introduceert.

Voor de jongere kinderen is er een speelruimte in de plannen opgenomen, die naast dagelijks gebruik ook ruimte zal bieden voor activiteiten zoals kindervakantiewerk. Een ontmoetingszone voor tienerjeugd wordt ook gecreëerd, wat een veilige en sociale omgeving zal bieden voor tieners om samen te komen.
Daarnaast komt er een trimparcours, dat zal bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Dit parcours is bedoeld om aan te zetten tot sportief bezig zijn en zal toegankelijk zijn voor alle leeftijden.
Tot slot zal de toegankelijkheid van het terrein worden verbeterd en krijgt de huidige parkeerplaats achter het tennisveld een update.
 
Het zuidelijk gelegen voetbalveld zal een transformatie ondergaan, waarbij het in twee delen wordt gesplitst. Een helft van het veld blijft in gebruik als trap- en oefenveld voor voetballers, terwijl het andere deel een avontuurlijker karakter krijgt. Dit deel wordt ingericht met zandheuvels, struiken en kleine bosjes, wat een natuurlijke speelomgeving biedt, ideaal voor avontuurlijk en natuurlijk spelen, inclusief ruimte voor fietscross.

Een bijzondere toevoeging is een stoere, open blokhut in het zuidelijke deel van het gebied, dicht bij de bestaande voetbalvelden. Deze blokhut, ontworpen zonder zijwanden, biedt jeugd de gelegenheid om zelfs in de regen samen te komen, te kletsen en te chillen, terwijl ze toch van buitenaf zichtbaar blijven. Dit draagt bij aan zowel sociale interactie als veiligheid. De inrichting van dit zuidelijke plan is bewust minimaal gehouden, waardoor het grasveld ruimte biedt voor eigen initiatieven en activiteiten zoals Kindervakantiewerk.
 
Een belangrijk aspect van het plan is de verbeterde toegankelijkheid van het terrein. Er worden twee nieuwe oversteken over de Sportlaan gerealiseerd, met aanvullende verkeersmaatregelen zoals plateaus of zebrapaden, en verbindingen met de Heggestraat en het pad tussen Porta Isola en het plangebied. Binnen het gebied worden graspaden aangelegd die niet alleen de verschillende trim-aanleidingen verbinden, maar ook de diverse onderdelen van het park.
 
De niet-bebouwde delen van het park worden ingezaaid met een inheems weide- of bloemenmengsel, dat in strokenbeheer één tot twee keer per jaar wordt gemaaid. Dit draagt bij aan de ecologische verbinding voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.
 
Ten slotte krijgt de parkeerplaats een grondige opknapbeurt en een nieuwe indeling met ‘groen parkeren’ op grasbeton. Dit initiatief is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar bevordert ook de waterinfiltratie en sluit naadloos aan bij het streven om de bezoekersparkeerplaats aan de Sportlaan te vergroenen.
 
Het is belangrijk te vermelden dat sommige van deze projecten nog afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de stijgende prijzen, en daarom zijn deze plannen nog onder voorbehoud.
Wij hopen dat deze ontwikkelingen zullen bijdragen aan de leefbaarheid en het plezier in ons dorp.

Print Friendly, PDF & Email