Herinrichting oude kern Stevensweert

Onderstaand bericht is op 15 februari 2023 aangeleverd door mevr. Nona Hendrix van BLM Wegenbouw en op deze site geplaatst.
Onze wekelijkse informatie en aangepaste foto’s vindt u natuurlijk op de site van dorpsraadstevensweert.nl  of BLM
Door op de foto’s te klikken, kunt u ze vergroten.

Weer winse ederein eine sjoane Vasteloavend!

Daarnaast zijn we de komende twee weken (vanaf 15 februari) nog bezig met het straatwerk bij de Maaspoort. Hier dienen nog cortenstalen roostergoten geplaatst te worden. We wachten totdat de werkzaamheden bij de Maaspoort en Jan van Steffeswertplein volledig  zijn afgerond i.v.m. de bereikbaarheid. Dit zal sowieso na de carnaval worden.

Ondertussen is het middenterrein van het Jan van Steffeswertplein bestraat met de maaskeitjes en ingevoegd. De loopstroken op het Jan van Steffeswertplein zijn gereed, inclusief het terras van Chambor. Er worden wel nog kleine werkzaamheden door derden uitgevoerd.

Daarnaast zijn we de komende twee weken nog bezig met het straatwerk bij de Maaspoort. Hier dienen nog cortenstalen roostergoten geplaatst te worden. We wachten totdat de werkzaamheden bij de Maaspoort en Jan van Steffeswertplein volledig  zijn afgerond i.v.m. de bereikbaarheid. Dit zal sowieso na de carnaval worden.

Ondertussen is het middenterrein van het Jan van Steffeswertplein bestraat met de maaskeitjes en ingevoegd. De loopstroken op het Jan van Steffeswertplein zijn gereed, inclusief het terras van Chambor. Er worden wel nog kleine werkzaamheden door derden uitgevoerd.

We gaan nog niet verder met de roostergoten op de Singelstraat West, van de Maaspoort tot aan het Jan van Steffeswertplein. We wachten totdat de werkzaamheden bij de Maaspoort en Jan van Steffeswertplein volledig  zijn afgerond i.v.m. de bereikbaarheid. Dit zal sowieso na de carnaval worden.

De Portugese stratenmakers gaan komende zaterdag, dinsdag en woensdag door met het straatwerk. U zult zien dat het de volgende week goed opgeschoten is.

Onderstaand bericht is op 6 januari 2023 aangeleverd door mevr. Nona Hendrix van BLM Wegenbouw en op deze site geplaatst.
Onze wekelijkse informatie en aangepaste foto’s vindt u natuurlijk op de site van dorpsraadstevensweert.nl
Door op de foto’s te klikken, kunt u ze vergroten.

Wat kunt u verwachten in de komende periode?

De werkzaamheden van de “Herinrichting Oude Kern” gaan vanaf maandag 9 januari weer van start. We kunnen een inschatting geven van de geplande werkzaamheden tot aan de carnaval. We zijn natuurlijk altijd afhankelijk van een aantal factoren zoals het weer (blijft het warm of krijgen we nog een echte winter?) of vondsten die we in de grond tegenkomen.
Op maandag 9 januari aanstaande gaan we verder waar we gebleven waren. We gaan het Jan van Steffeswertplein verder af maken. Denk hierbij aan de parkeervakken, de rijbaan en de afwerking van de bestrating voor de huizen aan de zijde van het Jan van Steffeswertplein, de nummers 5 t/m 12. 

Ook starten we met het opbreken van een gedeelte van de rijbaan van Singelstraat Noord 2A (bij de pastorie) richting Singelstraat West/Maaspoort 10. Daarnaast wordt ook het plein voor het museum, het Trefcentrum en de kerk opgebroken. Nadat wij alle oude bestrating verwijderd hebben, gaan we aan de slag met de riolering op een klein gedeelte van de Singelstraat Noord/Singelstraat West richting de Maaspoort. Daarna gaan we verder met het aanbrengen van de funderingen, kantopsluitingen en nieuwe wegverharding. We verwachten rond de carnaval (20 februari) klaar te zijn. 
De werkzaamheden in de Rulkenstraat zijn afgerond. Dezelfde werkzaamheden worden nog op een later moment uitgevoerd in de Singelstraat West. Hier beneden een klein overzicht

Mensen die slecht ter been zijn en graag naar de Kerk, het Trefcentrum en naar het museum willen, kunnen afgezet worden op de Maasdijk ter hoogte van het paadje richting het Jan van Steffeswertplein. Inrijden moet via het kruispunt Bastion Holland – Maasdijk: Hier staat een bord met de tekst ‘’Uitgezonderd bestemmingsverkeer Trefcentrum, Museum, Kerk. Alleen in- en uitstappen minder validen’’.
Uitrijden moet via het kruispunt Maasdijk – Maaspoort: hier staat ook een bord  ‘’Toegang Trefcentrum via Bastion Holland’’.  Indien u zelf met de auto wilt komen, dan kunt u de auto parkeren op de Markt of het Jan van Steffeswertplein en via loopschotten uw bestemming bereiken.

 

Iedere week krijgen wij een beter beeld hoe de nieuwe kern eruit komt te zien en wat de status is van de komende werkzaamheden.

In deze korte tijd is zelfs de stervorm mooi veranderd.
Om alles goed te volgen kunt u ook op de site van BLM Wegenbouw.

Op 20 december 2022 werd de pomp op de Markt in ere hersteld en terug geplaatst, niet op dezelfde plek, maar wel voorzien van een tijdcapsule, die een beeld moet geven van de tegenwoordige tijd.

 

U klikt op de foto om deze te vergroten.


Met een drone werd de volgende opname gemaakt van het plaatsen.
Door op het rechter vierkantje rechts in de hoek te klikken krijgt u een volledig beeld te zien van de video.

Onderstaand bericht is op 1 december aangeleverd door mevr. N. Hendrix van BLM Wegenbouw en op deze site geplaatst.
Onze wekelijkse informatie en aangepaste foto’s vindt u natuurlijk op de site van dorpsraadstevensweert.nl

In weer, wind en sneeuw

Ondanks het koude weer hebben we in de laatste week van november wel veel werk kunnen verrichten aan het Jan van Steffeswertplein. De contouren van de rijbanen worden steeds beter zichtbaar doordat we de banden hebben geplaatst. Ook is er al een groot gedeelte van de trottoirs met Maaskeien aangelegd.


U kunt de foto vergroten door er op te klikken.

Als u goed kijkt ziet u op de linker foto een van de twee deurmatten, die voor beide voordeuren van het Gouvernement aan het Jan van Steffeswertplein aangebracht zijn.

Duidelijk zichtbaar de zeshoekige ster in het midden en de ster er om heen.

De voordeuren van het Gouvernement zijn nu ook gelijk gemaakt.

 

Op de rechter foto (even klikken) is een van de munten te zien die gemaakt zijn in de tijd van Graaf Herman Frederic van de Bergh.  Gaat u de foto nog meer vergroten kunt u de tekst lezen.
Deze munt is dus een van 30 stuivers.

In het museum is meer informatie te verkrijgen over de munten van de heren Van de Bergh.
In een apart boekje wordt uitgelegd wanneer deze munten geslagen zijn en hoeveel waarde ze toen hadden. 

Deze steen ligt precies in het midden tussen de twee voordeuren van het Gouvernement.  

Via de Markt, de Brouwerstraat en de Singelstraat Noord kunt u weer op het kerkplein komen, het museum en het Trefcentrum zijn ook te bereiken.
Ook via de Markt kunt u in de Mandenmakersstraat komen. 

Let op! Vanochtend op maandag 5 december zijn wij gestart met het opbreken van het asfalt in de Rulkensstraat. Aansluitend wordt rijbaan voorzien van een lijngoot en granietkeitjes. Op onderstaande foto zijn de werknemers bezig met de lijngoot.
Deze werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 3 weken, ongeveer de hele maand december.

Onderstaand bericht is aangeleverd door mevr. N. Hendrix van BLM Wegenbouw op 24 november en op deze site geplaatst.
Onze wekelijkse informatie en aangepaste foto’s vindt u natuurlijk op de site van dorpsraadstevensweert.nl

Een steentje bijdragen
De werkzaamheden rondom de Markt en het gedeelte op de Molenstraat Zuid zijn gereed. De weg is gemaakt met aparte steentjes, de parkeerplaatsen zijn aangelegd en al in gebruik genomen, de bloembakken worden voorlopig gevuld met goede grond. Wat ziet het er mooi uit.
Ondertussen zijn wij gestart op het Jan van Steffeswertplein. Dat was een heel karwei. Hier zijn de verhardingen opgebroken en afgevoerd. Het was in het begin een echte bouwput.
Het rioolwerk is opnieuw aangelegd en de huisaansluitingen van het riool zijn gemaakt. Ook zijn de funderingen voor de trappartij van de Protestantse kerk, de nieuw aan te leggen kasteeltoren en de fundering van de stadsplattegrond gereed.
Momenteel werken de mannen hard aan het metselwerk van de toren en aansluitend zijn zij gestart met het metselwerk van de trappartij van de Protestantse kerk, die nu ook rolstoelvriendelijk gemaakt worden. Eind van deze week zal weer heel veel werk gebeurd zijn.
Voor de woningen op het Jan van Steffeswertplein worden de natuursteenbanden gesteld om de weg te markeren. Deze beginnen al duidelijk de vormen aan te neme van de weg. De cortenstalen omrandingen van de groenvakken worden gemaakt tussen de aan te leggen weg en de huizen. Deze vakken worden voorlopig alleen maar gevuld met grond. 
Tussen deze groenvakken en de huizen worden op de paden nog de bekende Maaskeien gelegd.
We zien langzaam maar zeker het mooie Jan van Steffeswertplein ontstaan.

Voor de duidelijkheid: om aan de kerk en het Trefcentrum of museum te komen kunt u het beste via de Singelstraat West en de Maaspoort rijden of via de Rulkensstraat en de  Maaspoort.
In een gedeelte van de Singelstraat Noord is nog altijd een eenrichtingsverkeer mogelijk, namelijk tussen Bastion Holland en de Molenstraat Noord en tussen de Mandenmakersstraat en Bastion Holland.
Zo gauw we een andere verbinding krijgen, laten we het horen via deze site.

Door op de foto’s hier beneden te klikken worden ze enigszins vergroot en beter te bekijken.

Onderstaand bericht is weer aangeleverd door mevr. N. Hendrix van BLM Wegenbouw en is op vrijdag 11 november op deze site geplaatst.
Meer informatie en foto’s vindt u op de site van dorpsraadstevensweert.nl

Van nieuw naar oud
Afgelopen week hebben we hard door gewerkt en zijn we van plein veranderd, dat wil zeggen, de Markt kan weer in gebruik genomen worden en zelfs de banken zijn al geplaatst door BLM.

De rijbaan op de Molenstraat Zuid en de parkeervakken in de straten en op de Markt zijn weer in gebruik. De Molenstraat Zuid is weer opengesteld voor het verkeer, zodat de Markt te bereiken is via de Molenstraat Zuid.

Door op alle foto’s te klikken, worden ze vergroot en beter te bekijken.

De mensen die in de Singelstraat Zuid en de Smeestraat wonen hebben misschien een beetje gek op gekeken, toen ze deze grote opblaaspop op de hoek met de Smeestraat en de Singelstraat Zuid zagen staan. Geen wonder.

U heeft wellicht een mooie opblaaspop zien staan bij de keet van BLM Wegenbouw.

We hebben vandaag (op de 11de van de 11de) de 65e verjaardag van onze Toezichthouder John gevierd onder het genot van een heerlijke lunch. John, van harte gefeliciteerd!

Ook namens de inwoners van Stevensweert, John, van harte proficiat en……….maak er wat moois van.

Onderstaand bericht is aangeleverd door mevr. N. Hendrix van BLM Wegenbouw en is op vrijdag 4 november op deze site geplaatst.

Bericht geplaatst op zondag 30 oktober 2022

Op vrijdag 28 oktober werd de waterpomp op de Markt in Stevensweert weg gehaald voor een grondige onderhoudsbeurt. Deze pomp werd bij de renovatiewerkzaamheden in 1985 geplaatst.

De pomp zal na 4-5 weken (eind november) weer op een andere plek op de Markt (tegenover “Stadt Herberg Staeveswaert”}  een vaste plaats krijgen.

Helaas is de oude tijdscapsule uit 1985 niet ongeschonden terug gevonden. 

We hopen dat het plaatsen van een nieuwe tijdscapsule beter bewaard blijft voor de toekomst.

Voor meer informatie en foto’s verwijzen we u naar:
Dorpsraad Stevensweert of
Gemeente Maasgouw

Op dinsdag 1 november zijn we verder gegaan met de werkzaamheden aan een gedeelte van het Jan van Steffeswertplein. Dit betreft het gedeelte tussen de woningen aan de linkerkant van het plein en de rijbaan (met name het huis van dhr. Boschen, het Gouvernement, het huis van de familie Hoeijmakers en het Protestants kerkje). Ook de trappen bij het kerkje zullen aangepast worden.
Praktisch gezien betekent dit dat de rijbaan en de parkeerplaatsen op het plein voorlopig beschikbaar en bereikbaar zullen blijven om auto’s te parkeren. 
Iedereen kan zijn/haar auto of voertuig gedurende de werkzaamheden parkeren op het Jan van Steffeswertplein, Rulkenstraat of de Singelstraat Zuid.

Zodra de parkeergelegenheid op de Markt bereikbaar is, starten we met het verder openbreken van het gehele Jan van Steffeswertplein. Daar krijgt u weer een bericht over. 

De werkzaamheden aan de Markt en aan de Molenstraat Zuid gaan als een speer, zoals u op bovenstaande foto’s kunt zien. De bestrating is voor een groot gedeelte gereed. En op de Molenstraat Zuid zijn de granietkeitjes in een mooi waaierverband gelegd. Wat wordt het prachtig!
Doordat we zo goed hebben kunnen doorwerken aan de Markt, is het natuurlijk tijd voor de volgende fase. We starten op maandag 7 november met de werkzaamheden aan het Jan van Steffeswertplein. We leggen een regenwaterriool aan op het Jan van Steffeswertplein. Het plein krijgt twee rijbanen met parkeervakken langs de weg, een nieuwe wegverharding en bestrating. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 2 maanden. Dit is altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden. 

De Singelstraat Noord en de Maaspoort blijven voor doorgaand verkeer bereikbaar.

Vanaf 20 september zijn de werkzaamheden rond de Markt begonnen.
Op 1 oktober zijn onderstaande foto’s genomen. U kunt zien dat de Markt aardig op de schop gaat, terwijl het ondergrondse werk (vernieuwen en verbeteren van het riool) al gebeurd is.

Wilt u op de hoogte blijven, gebruik deze link.

Ook na de bouwvakvakantie gaan we verder met een stukje tekst en enkele foto’s over de vorderingen van de “herinrichting oude kern Stevensweert” in september.

We gaan verder met de werkzaamheden aan de gehele Markt en een klein gedeelte van de Molenstraat Zuid (vanaf de hoek  Markt-Molenstraat Zuid) tot aan de Contelmostraat.  Dit werk zal voor Kerstmis 2022 gereed zijn.
Vervolgens gaan we naar het Jan van Steffeswertplein, verder  met een klein gedeelte van het Jan van Steffeswertplein, (hoek Mandenmakerstraat-Brouwersstraat-Jan van Steffeswertplein.
In januari 2023 gaan we verder op het Jan van Steffeswertplein.
Op deze bladzijde kunt u geregeld de stand van zaken lezen en bekijken aan de hand van enkele foto’s.
Meer info BLM

Op het eerste beeld kunt u de rijrichting zien. We vragen echter de automobilisten en fietsers ook rekening te houden met de voetgangers. 

Na de bouwvakvakantie zijn wij gestart met de eerste werkzaamheden aan de Markt. We hebben een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe riolering op de hoek van de Veldstraat Oost – Markt – Molenstraat Noord. Dat was een hele klus, omdat ook nog werkzaamheden aan het dak plaatsvonden bij ’t Aod Kloaster. Intussen kunt u dit Grand cafe weer bereiken.
Vervolgens hebben we de werkzaamheden uitgebreid richting het Jan van Steffeswertplein en Mandenmakersstraat.
Aanstaande dinsdag 27 september gaan wij verder opbreken aan de Markt (voor het voormalige Café Ritho tot aan de Kazernestraat). 

Ten slotte willen wij u informeren over een aantal praktische zaken:
Calamiteiten
Wij begrijpen uw zorg over de bereikbaarheid van hulpdiensten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Voordat wij zijn gestart met de werkzaamheden hebben wij (in goede samenwerking) de hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Indien er een calamiteit is, zorgen wij ervoor dat de hulpdiensten bij uw woning kunnen komen. Heeft u hier problemen mee, laat het ons weten.
Ophalen oud-papier
Het is voor de vrachtwagen lastig om het verzamelpunt op zaterdag 24 september te bereiken om uw oud-papier op te halen. Indien u aan het werkvak woont, wilt u dan zo vriendelijk zijn en uw oud-papier aan de rand van
het werkvak plaatsen? Dus zoveel mogelijk alles bij elkaar zetten. Wij en het Kindervakantiewerk Stevensweert danken u voor uw medewerking.
Eenrichtingsverkeer Singelstraat Noord
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het gedeelte op de Singelstraat Noord tussen de Molenstraat Noord en Mandenmakersstraat eenrichtingsverkeer is en blijft. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

De bestratingswerkzaamheden bij de Contelmostraat gaan ook gestaag door. De rijbaan op de Contelmostraat is zo goed als afgerond en we leggen de laatste hand aan de parkeervakken.
Ook zijn de trottoirs aan de Singelstraat West zo goed als afgerond. 
Zie onderstaande foto’s.

Informatie: gemeente Maasgouw

Onderstaand bericht is geplaatst  voor de bouwvakvakantie rond 25 juli.

Opbreken Singelstraat West!

Ondanks het extreem warme weer vorige week, hebben we toch veel werk kunnen verzetten. Zo zijn de trottoirs in de Rulkenstraat bijna klaar. De inritten op een gedeelte van de Singelstraat West waar we vorige week hebben opgebroken, zijn ook al bijna gereed. Op dit gedeelte hebben we ook al de banden geplaatst en starten zo snel mogelijk met de bestrating. 

Let op! Op dinsdag 26 juli a.s. (morgen) starten wij met het opbreken van het resterende gedeelte van de Singelstraat West (vanaf Singelstraat West 1a tot Molenstraat Zuid). Aansluitend starten we met het straatwerk op dit gedeelte.
De parkeerplaats aan de Contelmostraat blijft bereikbaar vanuit de Molenstraat Zuid.

Voor huisarts dhr. B. Kornelis reserveren wij een aparte parkeerplek op de Contelmostraat in verband met spoedgevallen. Dit parkeervak zetten wij apart af met schildjes.

Op vrijdag 5 augustus a.s. wordt de rijbaan van de Rulkenstraat en Singelstraat West geasfalteerd. Dit betekent dat u op vrijdagavond 5 augustus na 18:00 uur weer gebruik kunt maken van uw inrit.
In de week van 8 augustus zijn wij bezig met het afronden van de resterende werkzaamheden. Wij vragen u om tijdens deze week (dus vanaf maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus) zo min mogelijk te parkeren op de rijbaan.
Een compliment voor de goede samenwerking met de bewoners van deze straten.

Wij verzoeken u om uw voertuig niet in het werkvak of op de aangewezen parkeerplek voor dhr. Kornelis te parkeren.

Het regent keitjes op vrijdag 15 juli!

We hebben weer hard doorgewerkt in Stevensweert en dat is goed te zien. De rioleringswerkzaamheden in de Rulkenstraat zijn afgerond en we zijn gestart met de bestratingswerkzaamheden. Een groot gedeelte van het trottoir is al bestraat en dit geeft meteen een goed beeld weer van hoe de straat eruit komt te zien. 

Daarnaast hebben we op dinsdag 12 juli een gedeelte van de Singelstraat West vanaf de Rulkenstraat verder opgebroken en starten hier zo snel mogelijk aan de bestratingen. 

Op het gedeelte Singelstraat West (vanaf de Maaspoort) zijn we ook verder gegaan met de bestrating. Ondertussen is het patroon in het straatwerk met maaskeitjes bij Singelstraat West 3 afgerond.
Wij vinden het in ieder geval prachtig!

Op dinsdag 12 juli a.s. starten wij met het opbreken van de huidige bestrating vanaf de kruising Singelstraat West – Rulkenstraat tot en met Singelstraat West 1a.
De beide inritten om op de parkeerplaats Contelmostraat te komen, blijven voorlopig bereikbaar. Aansluitend starten we met het straatwerk op dit gedeelte.

Ondertussen werken de mannen hard door aan de riolering op de Rulkenstraat. De rioleringswerkzaamheden zijn al bijna aan het einde van de straat (richting Markt). Zodra de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond, starten wij met het straatwerk.
Op de Singelstraat West tot de Rulkenstraat wordt hard doorgewerkt aan het straatwerk. En wat wordt het al mooi! Sommige inritten zijn al voorzien van de granietkeitjes gelegd in mooi waaierverband. Ook bij Singelstraat West 3 is het patroon in de aangelegde maaskeitjes al goed zichtbaar. Ook is een gedeelte van de geveltuintjes in Cortenstaal aangebracht op de Singelstraat West. Deze week gaan wij weer verder met het aanbrengen van het straatwerk.

Actuele stand van zaken op 1 juli.

Op 20 juni zijn wij gestart met de werkzaamheden aan de Singelstraat West en de Rulkenstraat. Ondertussen is al veel gebeurd:
Links boven het riool in de Rulkenstraat, rechts een kijkje door deze straat.
We hebben de bestaande bestrating opgebroken en zijn momenteel bezig met de eerste streng riool aan te leggen. Aansluitend zijn ook de stratenmakers gestart en hebben al een gedeelte van het trottoir aan de Singelstraat West gemaakt, rechts beneden.
De ”deurmat kanon”, hier beneden links, op het adres Singelstraat West 2, is ondertussen weer terug op zijn plaats. Ook hebben wij een begin gemaakt aan de geveltuintjes.
Volgende week gaan wij weer verder met de riolerings- en bestratingswerkzaamheden. 

Voor de Oude kern Stevensweert is een  herinrichting voorzien. Deze staat uitvoerig beschreven in de 28 pagina’s tellende ‘Blauwdruk Herinrichting Oude kern Stevensweert’
Dit bericht is eind april geplaatst.

Vestingstadje Stevensweert is een oud vestingstadje gelegen in het zuidelijk gedeelte van de gemeente Maasgouw. De plaats ligt op een eiland tussen twee Maasarmen: de Oude Maas en de Nieuwe Maas. Stevensweert kent een rijke geschiedenis. Dit is zichtbaar in de Oude kern Stevensweert met een grote historische uitstraling die een heel eigen sfeer ademt met onder andere eeuwenoude  monumenten en een bestrating van klinkers en maaskeitjes.
Voor de Oude kern Stevensweert is een  herinrichting voorzien. Deze staat uitvoerig beschreven in
de 28 pagina’s tellende ‘Blauwdruk Herinrichting Oude kern Stevensweert‘ waarin ook de voorlopige planning van de werkzaamheden staan beschreven. Deze planning is onder voorbehoud van het verloop van de coronacrisis.

Uitgebreide informatie hierover vindt u ook op de site in het Bericht van 26 april 2021 Werkzaamheden oude kern’.

De flyer ‘Herinrichting oude kern Stevensweert’ is op 13 mei 2021 verspreid onder de bewoners van het projectgebied ‘Oude kern Stevensweert’. Om andere bewoners en belangstellenden op de hoogte te brengen van de werkzaamheden, plaatsen we deze flyer op deze site, die u hier kunt downloaden.
Op pagina 2 vindt u een uitvoerige beschrijving van de plannen voor de herinrichting van de oude kern Stevensweert en de verdere gang van zaken over dit project. Meer informatie over de herinrichting van de oude kern vindt u op de gemeentelijke website.

Print Friendly, PDF & Email