Herinrichting oude kern Stevensweert

Ook na de bouwvakvakantie gaan we verder met een stukje tekst en enkele foto’s over de vorderingen van de “herinrichting oude kern Stevensweert” in september.

We gaan verder met de werkzaamheden aan de gehele Markt en een klein gedeelte van de Molenstraat Zuid (vanaf de hoek  Markt-Molenstraat Zuid) tot aan de Contelmostraat.  Dit werk zal voor Kerstmis 2022 gereed zijn.
Vervolgens gaan we naar het Jan van Steffeswertplein, verder  met een klein gedeelte van het Jan van Steffeswertplein, (hoek Mandenmakerstraat-Brouwersstraat-Jan van Steffeswertplein.
In januari 2023 gaan we verder op het Jan van Steffeswertplein.
Op deze bladzijde kunt u geregeld de stand van zaken lezen en bekijken aan de hand van enkele foto’s.
Meer info BLM

Op het eerste beeld kunt u de rijrichting zien. We vragen echter de automobilisten en fietsers ook rekening te houden met de voetgangers. 

Na de bouwvakvakantie zijn wij gestart met de eerste werkzaamheden aan de Markt. We hebben een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe riolering op de hoek van de Veldstraat Oost – Markt – Molenstraat Noord. Dat was een hele klus, omdat ook nog werkzaamheden aan het dak plaatsvonden bij ’t Aod Kloaster. Intussen kunt u dit Grand cafe weer bereiken.
Vervolgens hebben we de werkzaamheden uitgebreid richting het Jan van Steffeswertplein en Mandenmakersstraat.
Aanstaande dinsdag 27 september gaan wij verder opbreken aan de Markt (voor het voormalige Café Ritho tot aan de Kazernestraat). 

Ten slotte willen wij u informeren over een aantal praktische zaken:
Calamiteiten
Wij begrijpen uw zorg over de bereikbaarheid van hulpdiensten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Voordat wij zijn gestart met de werkzaamheden hebben wij (in goede samenwerking) de hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Indien er een calamiteit is, zorgen wij ervoor dat de hulpdiensten bij uw woning kunnen komen. Heeft u hier problemen mee, laat het ons weten.
Ophalen oud-papier
Het is voor de vrachtwagen lastig om het verzamelpunt op zaterdag 24 september te bereiken om uw oud-papier op te halen. Indien u aan het werkvak woont, wilt u dan zo vriendelijk zijn en uw oud-papier aan de rand van
het werkvak plaatsen? Dus zoveel mogelijk alles bij elkaar zetten. Wij en het Kindervakantiewerk Stevensweert danken u voor uw medewerking.
Eenrichtingsverkeer Singelstraat Noord
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het gedeelte op de Singelstraat Noord tussen de Molenstraat Noord en Mandenmakersstraat eenrichtingsverkeer is en blijft. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

De bestratingswerkzaamheden bij de Contelmostraat gaan ook gestaag door. De rijbaan op de Contelmostraat is zo goed als afgerond en we leggen de laatste hand aan de parkeervakken.
Ook zijn de trottoirs aan de Singelstraat West zo goed als afgerond. 
Zie onderstaande foto’s.

Informatie: gemeente Maasgouw

Onderstaand bericht is geplaatst  voor de bouwvakvakantie rond 25 juli.

Opbreken Singelstraat West!

Ondanks het extreem warme weer vorige week, hebben we toch veel werk kunnen verzetten. Zo zijn de trottoirs in de Rulkenstraat bijna klaar. De inritten op een gedeelte van de Singelstraat West waar we vorige week hebben opgebroken, zijn ook al bijna gereed. Op dit gedeelte hebben we ook al de banden geplaatst en starten zo snel mogelijk met de bestrating. 

Let op! Op dinsdag 26 juli a.s. (morgen) starten wij met het opbreken van het resterende gedeelte van de Singelstraat West (vanaf Singelstraat West 1a tot Molenstraat Zuid). Aansluitend starten we met het straatwerk op dit gedeelte.
De parkeerplaats aan de Contelmostraat blijft bereikbaar vanuit de Molenstraat Zuid.

Voor huisarts dhr. B. Kornelis reserveren wij een aparte parkeerplek op de Contelmostraat in verband met spoedgevallen. Dit parkeervak zetten wij apart af met schildjes.

Op vrijdag 5 augustus a.s. wordt de rijbaan van de Rulkenstraat en Singelstraat West geasfalteerd. Dit betekent dat u op vrijdagavond 5 augustus na 18:00 uur weer gebruik kunt maken van uw inrit.
In de week van 8 augustus zijn wij bezig met het afronden van de resterende werkzaamheden. Wij vragen u om tijdens deze week (dus vanaf maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus) zo min mogelijk te parkeren op de rijbaan.
Een compliment voor de goede samenwerking met de bewoners van deze straten.

Wij verzoeken u om uw voertuig niet in het werkvak of op de aangewezen parkeerplek voor dhr. Kornelis te parkeren.

Het regent keitjes op vrijdag 15 juli!

We hebben weer hard doorgewerkt in Stevensweert en dat is goed te zien. De rioleringswerkzaamheden in de Rulkenstraat zijn afgerond en we zijn gestart met de bestratingswerkzaamheden. Een groot gedeelte van het trottoir is al bestraat en dit geeft meteen een goed beeld weer van hoe de straat eruit komt te zien. 

Daarnaast hebben we op dinsdag 12 juli een gedeelte van de Singelstraat West vanaf de Rulkenstraat verder opgebroken en starten hier zo snel mogelijk aan de bestratingen. 

Op het gedeelte Singelstraat West (vanaf de Maaspoort) zijn we ook verder gegaan met de bestrating. Ondertussen is het patroon in het straatwerk met maaskeitjes bij Singelstraat West 3 afgerond.
Wij vinden het in ieder geval prachtig!

Op dinsdag 12 juli a.s. starten wij met het opbreken van de huidige bestrating vanaf de kruising Singelstraat West – Rulkenstraat tot en met Singelstraat West 1a.
De beide inritten om op de parkeerplaats Contelmostraat te komen, blijven voorlopig bereikbaar. Aansluitend starten we met het straatwerk op dit gedeelte.

Ondertussen werken de mannen hard door aan de riolering op de Rulkenstraat. De rioleringswerkzaamheden zijn al bijna aan het einde van de straat (richting Markt). Zodra de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond, starten wij met het straatwerk.
Op de Singelstraat West tot de Rulkenstraat wordt hard doorgewerkt aan het straatwerk. En wat wordt het al mooi! Sommige inritten zijn al voorzien van de granietkeitjes gelegd in mooi waaierverband. Ook bij Singelstraat West 3 is het patroon in de aangelegde maaskeitjes al goed zichtbaar. Ook is een gedeelte van de geveltuintjes in Cortenstaal aangebracht op de Singelstraat West. Deze week gaan wij weer verder met het aanbrengen van het straatwerk.

Actuele stand van zaken op 1 juli.

Op 20 juni zijn wij gestart met de werkzaamheden aan de Singelstraat West en de Rulkenstraat. Ondertussen is al veel gebeurd:
Links boven het riool in de Rulkenstraat, rechts een kijkje door deze straat.
We hebben de bestaande bestrating opgebroken en zijn momenteel bezig met de eerste streng riool aan te leggen. Aansluitend zijn ook de stratenmakers gestart en hebben al een gedeelte van het trottoir aan de Singelstraat West gemaakt, rechts beneden.
De ”deurmat kanon”, hier beneden links, op het adres Singelstraat West 2, is ondertussen weer terug op zijn plaats. Ook hebben wij een begin gemaakt aan de geveltuintjes.
Volgende week gaan wij weer verder met de riolerings- en bestratingswerkzaamheden. 

Voor de Oude kern Stevensweert is een  herinrichting voorzien. Deze staat uitvoerig beschreven in de 28 pagina’s tellende ‘Blauwdruk Herinrichting Oude kern Stevensweert’
Dit bericht is eind april geplaatst.

Vestingstadje Stevensweert is een oud vestingstadje gelegen in het zuidelijk gedeelte van de gemeente Maasgouw. De plaats ligt op een eiland tussen twee Maasarmen: de Oude Maas en de Nieuwe Maas. Stevensweert kent een rijke geschiedenis. Dit is zichtbaar in de Oude kern Stevensweert met een grote historische uitstraling die een heel eigen sfeer ademt met onder andere eeuwenoude  monumenten en een bestrating van klinkers en maaskeitjes.
Voor de Oude kern Stevensweert is een  herinrichting voorzien. Deze staat uitvoerig beschreven in
de 28 pagina’s tellende ‘Blauwdruk Herinrichting Oude kern Stevensweert‘ waarin ook de voorlopige planning van de werkzaamheden staan beschreven. Deze planning is onder voorbehoud van het verloop van de coronacrisis.

Uitgebreide informatie hierover vindt u ook op de site in het Bericht van 26 april 2021 Werkzaamheden oude kern’.

De flyer ‘Herinrichting oude kern Stevensweert’ is op 13 mei 2021 verspreid onder de bewoners van het projectgebied ‘Oude kern Stevensweert’. Om andere bewoners en belangstellenden op de hoogte te brengen van de werkzaamheden, plaatsen we deze flyer op deze site, die u hier kunt downloaden.
Op pagina 2 vindt u een uitvoerige beschrijving van de plannen voor de herinrichting van de oude kern Stevensweert en de verdere gang van zaken over dit project. Meer informatie over de herinrichting van de oude kern vindt u op de gemeentelijke website.

Print Friendly, PDF & Email