AED – als iedere seconde telt

Iedereen kent deze uitspraak of heeft die wel eens ergens gezien of gelezen. Het heeft meestal te maken met een persoon die acuut onwel geworden is, want dan telt echt iedere seconde. Hulp die geboden wordt binnen de 6 minuten is van levensbelang en daarom is het starten van de reanimatie in die eerste minuten zo belangrijk. In samenwerking met de gemeente Maasgouw en de dorpsraad Stevensweert wil de EHBO/vereniging Manus Salvatrix het op twee manieren aanpakken:

  • Het aantal aed’s in Stevensweert uitbreiden van 2 naar 5.
  • Personen die kunnen/mogen reanimeren meer gelegenheid geven om te oefenen.
  • Personen die willen leren te reanimeren, hiervoor op te leiden.
  • De tijd die de ambulance nodig heeft om bij het ongeval te komen overbruggen door met reanimeren te beginnen.

Op dit moment kan geen ambulance binnen de 10 minuten in Stevensweert zijn en zal het moeilijk worden, als er geen persoon aanwezig is, die kan reanimeren. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang en daarom is het noodzakelijk dat we en meer aed’s krijgen en meer personen die kunnen reanimeren en het daadwerkelijk doen.

AED bij ingang Porta Isola
AED op het Wilhelminaplein

In Stevensweert hangen momenteel maar 2 aed’s, maar we willen deze uitbreiden op plaatsen
waarvan wij denken dat ze zo het grootste
gedeelte van de kern Stevensweert en de gehuchten, Bilt, Eiland, Brand kunnen afschermen.
Op de eerste 4 van de 5 plaatsen hangen ze al:

  • Bij de sportzaal in de Julianalaan,
  • In de Burg. Minkenbergstraat ter hoogte van huisnummer 36
  • Op de Markt te hoogte van de rijwielzaak
  • Op het Eiland bij het Wilhelminaplein (de Varkensmarkt)
  • Bij de ingang van Porta Isola.

De aed op het terras van “De Maaspoort” willen we naar de Markt verplaatsen (op de hoek van Molenstraat Zuid en Markt), omdat dit een gunstiger plek blijkt te zijn in het midden van de kern. Deze laatste plek (Burg. Minkenbergstraat) is van belang omdat hier de seniorenwoningen dichtbij zijn en omdat we op deze manier ook De Hoogestraat, de Pater Sangersstraat en het Bilt kunnen bereiken.
We hopen dat deze verbeteringen op de gemeente Maasgouw niet alleen bespreekbaar, maar ook uitvoerbaar zullen zijn.

Personen die graag tussentijds willen oefenen, kunnen zich aanmelden bij EHBO-vereniging Manus Salvatrix, waar nu reeds verschillende personen 1 of 2 keer per jaar met de leden van de EHBO vereniging gezamenlijk het reanimeren kunnen oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. W. Dirks, Eiland 41b, 6107 CC Stevensweert, tel. 551785.
Overigens willen we benadrukken dat personen zich zelf kunnen aanmelden bij Hartslag.NU als ze via een sms-je of een App-je opgeroepen willen worden om de helpen bij een slachtoffer. Dit is geen verplichting. Het is alleen zo dat hoe meer mensen zich hier voor opgeven, hoe beter de hulp kan zijn, voor u zelf en voor anderen. Met de hulp vanvoldoende mensen kunnen we zorgen dat Stevensweert wat dit betreft veiliger kan worden – een garantie kan niemand geven.

Print Friendly, PDF & Email