Dorpsactiviteiten

Print Friendly, PDF & Email
feb
22
ma
Van het gas af
feb 22 hele dag

 

Het enige doel op dit moment is dat we de burgers willen vragen hoe de burger op dit moment denkt over dat thema “van het gas af”. Heeft hij kennis genomen wat het precies inhoudt, heeft hij informatie kunnen vinden over dit onderwerp? Daarom is deze vragenlijst een inventarisatie van wensen, meningen, opvattingen en kennis over het thema en is opgezet en samengesteld door onze Coöperatie Duurzaam Maasgouw.

De Coöperatie wil met de uitkomsten van deze enquête onder de burgers van de gehele gemeente Maasgouw een bijdrage leveren aan de informatieronde die in maart a.s. georganiseerd wordt om raadsleden en commissieleden voor te lichten over het op te stellen Plan Transitievisie Warmte voor Maasgouw.

Deze enquête willen we op 1 maart a.s. afsluiten.
https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/vragenlijst-aardgasvrij-wonen/

En het is een complex onderwerp: dat zien we nu al aan de reacties die op dit moment al binnen zijn van burgers uit de gemeente Maasgouw. De meningen, oplossingen en voorstellen zijn heel divers. De belangen voor de burgers zijn bijzonder groot. Wie betaalt hoeveel in die plannen, geeft de gemeente subsidie, hoeveel procent is dat. Wat doe je in de oude kern van Stevensweert waar de technische mogelijkheden zeer beperkt zijn? Trouwens in Stevensweert wordt in 2021 de oude kern, weliswaar gefaseerd, gerenoveerd. Zijn die inwoners nu al te laat?
Wat is in deze de rol van de dorpsraad?
In dit geheel heeft iedere dorpsraad in iedere kern een voortrekkersfunctie door te zorgen voor informatie en voorlichting aan de burgers.
De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is gaarne bereid om samen met de dorpsraad de informatie, voorlichting en afstemming organiseren.
Voor wie echt meer informatie wil krijgen:
De website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw geeft over de Transitievisie Warmte veel informatie over o.a. de procedure, de noodzakelijke onderbouwing van de besluitvorming en geeft info over de Planbureau gegevens voor aardgas-alternatieven in Stevensweert.

Kijk op: https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/
over het woningbestand: https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/woningbestand-maasgouw/
over de energieprestatie van de woningen in Stevensweert:
https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/energiegebruik-maasgouw/energiegebruik-in-stevensweert-in-2018-en-in-2019/
over de rol van het energielabel: https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/energielabel/

Bronvermelding:
www.duurzaammaasgouw.nl
www.deltalimburg.nl  
www.gemeentemaasgouw.nl

Print Friendly, PDF & Email
feb
27
za
Vragenlijst: van het gas af
feb 27 hele dag

Het enige doel op dit moment is dat we de burgers willen vragen hoe de burger op dit moment denkt over dat thema “van het gas af”. Heeft hij kennis genomen wat het precies inhoudt, heeft hij informatie kunnen vinden over dit onderwerp? Daarom is deze vragenlijst een inventarisatie van wensen, meningen, opvattingen en kennis over het thema en is opgezet en samengesteld door onze Coöperatie Duurzaam Maasgouw.

De Coöperatie wil met de uitkomsten van deze enquête onder de burgers van de gehele gemeente Maasgouw een bijdrage leveren aan de informatieronde die in maart a.s. georganiseerd wordt om raadsleden en commissieleden voor te lichten over het op te stellen Plan Transitievisie Warmte voor Maasgouw.

Deze enquête willen we op 1 maart a.s. afsluiten.
https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/vragenlijst-aardgasvrij-wonen/

Print Friendly, PDF & Email