De Dorpsraad-waar staan we voor

De Stichting Dorpsraad Stevensweert is in samenspraak met de burgers opgericht om de leefbaarheid in Stevensweert te bevorderen en te behouden. De dorpsraad enthousiasmeert initiatieven en bevordert de voortgang. De afstand tussen de lokale overheid enerzijds en de gemeenschap anderzijds zal door samenwerking verkleind moeten worden. Onder Contact kan iedere inwoner contact opnemen met de Dorpsraad om om het even wat aangaande Stevensweert te berde te brengen.


Waar staan we voor:
In samenspraak met de burgers streven naar het behouden/bevorderen van de leefbaarheid in Stevensweert door:

– een hoogstaand voorzieningenniveau.
– het bevorderen van een goede woon-, -werk- en leefsituatie in het dorp Stevensweert.
– een hoge mate van veiligheid nastreven.
– het bevorderen van het ‘dorpsgevoel’/ ‘wij gevoel’.
– een keuze van recreatieve/toeristische voorzieningen in relatie tot het bevorderen van de wens van de burgers.

Hoe willen we dit bereiken
– door te luisteren naar wat er leeft in het dorp.
– door een rol te spelen bij vraagstukken welke spelen tussen overheid en dorp.
– door snel en adequaat te reageren op vragen, opmerkingen of suggesties uit het dorp.
– door voor de gemeente aanspreekpunt (gevraagd en ongevraagd advies) te zijn en bepaalde onderwerpen op de politieke agenda te krijgen.
– door de binding van de inwoners met het dorp te stimuleren in samenwerking met de bewoners.
– gestructureerd overleg met de gemeente.
– minimaal 1 keer per jaar een openbare informatie bijeenkomst te organiseren.

Wat zijn we niet
We zijn geen politiek orgaan.
We zijn geen loket van de gemeente.
We zijn er niet om de eigen verantwoording van de gemeente over te nemen.

Wat willen we zijn
We willen graag flexibel zijn.
We willen open communiceren.
We hebben in principe geen regionale functie.

Positie van de gemeente
De gemeente gaat in deze beleid ontwikkelen m.b.t. dorpsraden.
De wethouder wil eerst het beleid afwachten van de gemeente omtrent de positie van de gemeente in relatie tot een dorpsraad.
De gemeente wil een bijdrage leveren in de vorm van een startsubsidie.

Print Friendly, PDF & Email