Nieuws over de “Herinrichting Oude kern Stevensweert”: 1 december 2023

In oktober, november en december 2023 is nog hard gewerkt aan het gedeelte van de Singelstraat Noord, de Mandenmakerstraat en de Brouwersstraat. De bewoners konden hun auto op het Jan van Steffeswertplein parkeren, maar ook dat leverde overlast en problemen op, omdat het aantal parkeerplaatsen eigenlijk te weinig was. Zodoende mocht iedereen ook op het … Lees meer

Verenigingscafé op 20 december 2023: samenwerking door de verenigingen in Heel

Uitnodiging: Verenigingscafé op 20 december 2023 – samenwerking verenigingen Heel Een florerend dorp kan niet zonder een actief verenigingsleven. Dit is zeker in de huidige tijd een uitdaging, immers het leven gaat snel en iedereen heeft het druk. Interessant voor Stevensweert?In de bijeenkomsten van Dorpslab werd aangegeven dat veel verenigingen tegen dezelfde problemen aanlopen. Onder … Lees meer

Dorpscontactpersonen gaan samen met Wel.kom Maasgouw en/of collega’s van sociaal domein op pad in Maasgouw

De dorpscontactpersonen gaan samen met Wel.kom Maasgouw en/of collega’s van sociaal domein op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 december naar alle kernen toe om inwoners wat ‘warmte’ voor de feestdagen en wintermaanden te brengen. In Stevensweert komen we op het Jan van Steffeswertplein bij de kerstboom die geplaatst wordt op het kerkplein op … Lees meer

Museumflits 2023-1: Cadeau voor de feestdagen: boek “Maas, Machthebbers, Mensen: Museumschatten”

Beste lezers van de Nieuwsbrief van het museum Stevensweert / Ohé en Laak, Aanvullend op de Nieuwsbrief van het museum volgt hierbij voor het eerst een Museumflits.Daarmee hoeft een actueel onderwerp niet te wachten tot de volgende Nieuwsbrief.Het bestuur beveelt het jubileumboek ter ere van het 40 jarig jubileum van het museum van harte aan.Van de … Lees meer

Herbestemming bijgebouwen Hompesche Molen Stevensweert

Eerder informeerden we u al over onze plannen om de locatie Hompesche Molen verder te ontwikkelen, door een interne verbouwing van de bijgebouwen: de twee schuren en het molenaarshuis. Op die manier ontstaan er meer mogelijkheden voor het gastvrij ontvangen van bezoekers en het vieren van bijzondere momenten op deze locatie. Het is een tijdje stil … Lees meer

De herinrichting van de voetbalvelden

In het kader van de herinrichting van de voetbalvelden staan diverse ontwikkelingen op de planning, die naar verwachting medio 2024 zullen worden gerealiseerd. De werkgroep van de dorpsraad heeft geregeld contact gehad met de gemeente over de herinrichting van de voetbalvelden. Diverse projecten zijn op tafel gelegd. Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van … Lees meer

Maak van Maasgouw de eerste hondenpoepvrije gemeente

In Maasgouw wonen ruim 2400 honden. Die harige viervoeters nemen een bijzondere plaats in in het hart van hun baasje. Maar laten we eerlijk zijn, er is één aspect van het hondenbezit waar we niet omheen kunnen: hondenpoep. Hondenpoep op straat of in het groen is voor veel mensen een bron van ergernis. Laten we … Lees meer

Voortgang aanvraag nieuwe gemeenschapshuis Stevensweert…

Beste verenigingen/ stichtingen  Onderwerp: voortgang gemeenschapshuis. In juli hebben we een bijeenkomst gehad met een mooie opkomst. Hierin hebben we de ontwikkelingen besproken. Daarnaast was er het verzoek om de intentieverklaring te ondertekenen. We hebben er 17 mogen ontvangen, hartelijk dank voor de medewerking.Namens de werkgroep hebben Peter Ros, Xaviera en ondergetekende tweemaal een overleg gehad … Lees meer

Inzamelen van het klein chemisch afval in Stevensweert op 9 november

In de gemeente Maasgouw zetten we in op het verminderen van restafval. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal goed scheiden, voorkomen we samen dat de kosten te hard stijgen. Ook is het beter voor het milieu om afval … Lees meer

Flinke daling van het aangeboden restafval in de gemeente Maasgouw

Grootste daling aangeboden restafval in Maasgouw Bijzonder trots zijn wij op onze inwoners. Het afgelopen jaar gooiden jullie per persoon ruim 70 kilo restafval minder weg. In geen enkele andere Limburgse gemeente werd een vergelijkbare daling gehaald (bron CBS). Dankzij jullie inzet en betrokkenheid werd deze prestatie van formaat geleverd. Hier mogen we met recht … Lees meer