Alleen voor bestuursleden van verenigingen en/of stichtingen uit Stevensweert

Zoals bij jullie bekend zijn we als dorpsraad van Stevensweert al enige tijd bezig om een gemeenschapshuis te realiseren dat voldoet aan de wensen van onze gemeenschap. Dit met steun van jullie: maar liefst 25 verenigingen en/of stichtingen uit ons dorp.   De werkgroep heeft inmiddels veel werk verzet. Middels dit bericht wil de dorpsraad … Lees meer

Vertegenwoordigers van de Dorpsraad en VKKL samen op excursie in Oostenrijk

De dorpsraad Stevensweert neemt, vanuit de VKKL, deel aan het internationale project NaHaDa (Nachhaltige Daseinsvorsage). De landen België, Duitsland, Oostenrijk en Nederland nemen deel aan dit project. Doel van dit project is kennis om kennis te nemen (uitwisselen) van hoe dorpsgemeenschappen werken aan het opzetten en exploiteren van duurzame voorzieningen. Van 31 januari tot en met 4 februari … Lees meer

Nieuwe fase reconstructie oude kern Stevensweert start in juni 2023

De werkzaamheden aan de Markt en het Jan van Steffeswertplein in Stevensweert vorderen gestaag(zie site). Als alles volgens planning verloopt, wordt het eerste deel van de reconstructie in Stevensweert in mei 2023  afgerond. Aansluitend aan fase 1 wil de gemeente zo snel mogelijk met het tweede deel van de reconstructie starten. De start van deze fase staat … Lees meer

Goed nieuws over de renovatie van de drie voetbalvelden aan de Sportlaan

De plannen met betrekking tot de renovatie van de drie voetbalvelden aan de Sportlaan beginnen langzaam maar zeker vaste vormen aan te nemen. In de bijlage kunt u het definitieve totale plan zien, dat eigenlijk bestaat uit twee fases. Er is voor fase 1 (het braakliggende voormalige voetbalveld 3 dwz het dichtst bij Porta Isola … Lees meer