Belangrijke informatie over het te bouwen gemeenschapshuis in Stevensweert (31 mei)

Beste dorpsgenoten.

Zoals afgesproken hierbij de aanvullende informatie.
Allereerst hartelijk dank voor jullie massale aanwezigheid en constructieve inbreng bij de informatieavond.
Het geeft ons allen een goed gevoel.

Donderdag 20 juni commissievergadering.
Raadszaal open 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur.

De zienswijze moet ingediend zijn voor woensdag 19 juni 12.00 uur bij de  griffie@gemeentemaasgouw.nl / tel. (0475) 255174 of 255344.
Hierbij aangeven dat je spreektijd wenst en de zienswijze schriftelijk hebt bijgevoegd. (Vraag een ontvangstbevestiging)
De vergadering van de raadscommissies zijn openbaar.
Je kunt gebruik maken van het spreekrecht in de commissievergadering. Als je hiervan gebruik wilt maken, meldt u  zich dan aan vóór woensdagmiddag 19 juni 2024, 12.00 uur, bij de griffie (Als wij vooraf van u geen aanmelding ontvangen dan is het helaas ook niet mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht.

Er zijn op momenteel vier verenigingen/stichtingen die hiervan gebruik gaan maken: tennisvereniging, dorpsraad, harmonie en voetbalclub. Daarnaast heeft KVW dit nog in overweging.                                                                           
Meer informatie over de agenda? Zie gemeente Maasgouw.

Bij vragen vernemen we dat gaarne.
Namens de werkgroep en dorpsraad
Xaviera Buron Klose
Jan Mueters
Peter Ros

Op 29 mei j.l. heeft de werkgroep Gemeenschapshuis een brief aan de Gemeente Maasgouw gestuurd betreffende de realisering van een gemeenschapshuis in Stevensweert.

In deze brief worden alle aspecten aangaande dit bijzondere project uitvoerig belicht en het is voor alle inwoners van Stevensweert interessant om hiervan kennis te nemen – vandaar dat de brief op de site van de Dorpsraad is gepubliceerd.


Klik op de afbeelding om de brief in pdf te lezen en/of te downloaden.

Print Friendly, PDF & Email