Welkomstmap voor de nieuwe inwoners Stevensweert

Welkomstmappen nieuwe inwoners Stevensweert

Vanuit de werkgroep Welkom – Sociaal Klimaat, voortgekomen uit de Dorpsraad Stevensweert, wordt al een tijdje een welkomstmap uitgereikt aan onze nieuwe inwoners van Stevensweert. Deze map wordt zeer enthousiast ontvangen en momenteel zijn er de afgelopen jaren een 90-tal mappen uitgereikt!
Deze map bevat o.a. info, adressen van verenigingen en vouchers/cadeaubonnen van onze lokale
ondernemers.
De werkgroep heeft geen adressenbestand van al onze lokale ondernemers.
Vandaar bij deze een oproep: Mocht u als lokale ondernemer deel willen uitmaken van deze mooie Welkomstmap neem dan contact op via de Dorpsraad info@dorpsraadstevensweert.nl  of met één van de leden van onze werkgroep Welkom – Sociaal Klimaat.
Tevens vragen wij aan onze Stevensweertenaren om ons een tip te geven wanneer er nieuwe
straatbewoners, nieuwe buren zich gaan vestigen in ons mooie dorp.

Namens de Dorpsraad Stevensweert,
Jos Ros – van Kronenburg
Jacqueline Devens
Monique van Dort
Mart Tindemans
Print Friendly, PDF & Email