Subsidie voor energiebesparingen

Waarom deze regeling? De overheid heeft de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) geïntroduceerd. Het doel van deze regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen. Ook de gemeente Maasgouw heeft een aanvraag gedaan voor deze regeling én toegekend gekregen. Het gaat dan om een tegemoetkoming in bijvoorbeeld de aanschaf … Lees meer

Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas

Rampbestrijdingsplan Hoogwater van de Maas van 2020-2023.In het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is hoogwater van de Maas een dusdanig risico, dat hiervoor een rampbestrijdingsplan opgesteld moet worden. Er is recent een nieuw concept gepubliceerd. U kunt hier binnen 6 weken op reageren via de site van de gemeente Maasgouw: https://www.gemeentemaasgouw.nl/wonen-leven/nieuws_42315/item/rampbestrijdingsplan-hoogwater-maas-2020-2023_53400.html Het plan kunt u … Lees meer

CoronaMelder

Hoe werkt CoronaMelder? CoronaMelder stuurt je een melding als je langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Als je een melding hebt … Lees meer

Rabobank Clubsupport-aktie

Door op deze link te klikken, (RaboClubaktie) kunt u lezen waarom de “Dorpsraad Stevensweert” uw 2 stemmen hard nodig heeft. Door uw stem te geven, kunt u ieder kwartaal genieten van de papieren versie van “Stevenswee(r)tjes” die gratis huis-aan-huis bezorgd wordt. Als klant van de Rabobank Roermond-Echt mag u 5 stemmen uitbrengen op een club. … Lees meer

De Maasgouwse beweegcoaches

Bewegen is altijd gezond! Zeker in deze coronatijd is het belangrijk om aan je conditie te blijven werken. Daarom komen de beweegcoaches van de gemeente Maasgouw in actie. Zij gaan inwoners aan huis helpen om in beweging te blijven. Inwoners van Maasgouw die aan huis instructie van een beweegcoach willen krijgen, kunnen rechtstreeks contact opnemen … Lees meer

Gratis hoogstambomen

De gemeente Maasgouw en Stichting IKL streven naar een kleinschalig landschap rond de woonkernen met zoveel mogelijk biodiversiteit. In het verleden lagen dorpen verstopt in een groene gordel van fruitbomen; tegenwoordig is deze gordel door verschillende oorzaken op veel plaatsen nauwelijks meer aanwezig. Om Maasgouw weer wat groener te maken, kunnen inwoners van de gemeente … Lees meer

Sap-persdag op de Meersekamp

Om het fruit uit de boomgaard van de Meersekamp te verwerken in sap en later wijn, organiseren de vrienden van de Meersekamp een gezamenlijke sap-persdag. De appels/peren hebben 3 weken mogen na-rijpen in de boomgaard (plukdagen zijn 18 / 19 september) zodat ze volop suikers bevatten. Op deze dag zal de oogst uit de boomgaard … Lees meer

Kinderraad in Maasgouw

De gemeenteraad van Maasgouw is van plan om eind van dit jaar een Kinderraad op te richten. Een kinderraad leert kinderen hoe een democratie werkt, hoe de gemeenteraad functioneert en hoe jonge inwoners invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur. Het is de bedoeling dat de Kinderraad driemaal per jaar bijeen komt. In eerste instantie wordt … Lees meer

Open Monumentendag bij de Hompesche Molen in Stevensweert

Tijdens de Open Monumentendagen opent Natuurmonumenten de deuren van haar cultuurhistorische gebouwen. Bij de Hompesche Molen in Stevensweert staan molenaars, boswachters en gidsen op zaterdag 12 september tussen 11.00 en 17.00 uur voor je klaar. Zij laten je graag deze rijke historische plek midden in het groen beleven. Je kunt je opgeven voor rondleidingen en … Lees meer

Tentoonstelling “Mächtig und Stark”

  Zondag 23 augustus sluit de unieke tijdelijke tentoonstelling “Mächtig und Stark”.Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om deze te bezoeken, dan is dit uw laatste kans.Wij hebben voor het eerst een avondopenstelling, namelijk op vrijdag 21 augustus.U kunt dan reserveren voor bezoek om 20.00 uur of om 21.00 uur.Zolang de voorraad … Lees meer