Werkzaamheden aan de Bilt- en de Molenplas zijn gestart met het snoeien van bomen

Nu het water is gezakt, is de westzijde van natuurgebied de Molenplas in Stevensweert weer begaanbaar en toegankelijk voor publiek. De oostzijde van het natuurgebied blijft echter afgesloten voor wandelaars en vissers tot april 2022, zo meldt Natuurmonumenten. Dat heeft te maken met de gevolgen van het hoogwater én de aanleg van de vispassage door Waterschap Limburg. Er is een omleidingsroute.

img

Waterschap Limburg gaat hier vanaf 20 september aan de slag met de geplande (voorbereidende) werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe beek voor vissen. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op deze webpagina van Waterschap Limburg.

Ruimte voor werkzaamheden

De voorbereiding begint op 27 september met het kappen van een aantal bomen aan de noordkant van de Biltplas, bij het moerasbosje. Daar wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe beek. Daarna begint de aannemer met het aanleggen van de beek aan de oostkant van de Molenplas en de Biltplas. Dat duurt naar verwachting tot april 2022. Dit deel is straks werkterrein en wordt – omwille van de veiligheid – volledig afgesloten voor wandelaars en vissers. Als gevolg van het hoogwater is deze kant bovendien flink veranderd, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarom kiest terreinbeheerder Natuurmonumenten ervoor de oostzijde ook de komende weken dicht te houden.

Wandelroute in dit gebied
De afsluiting betekent dat het tot in april 2022 niet mogelijk is om het volledige rondje om de Molenplas te wandelen. Je kunt in het gebied omkeren en/of omlopen via de Biltplas en het fietspad aan de Verlengde Oude Maasweg (= weg tussen Julianakanaal en Molenplas).
Houd er rekening mee dat de route om beide plassen ongeveer 7,8 km lang is. Je maakt daarbij gebruik van de trappen bij de brug Stevensweert (Schuttersweg). Dit is de reguliere alternatieve route bij hoogwater, als de stapstenen onder water staan. Loop je een knooppuntenroute of de Premiumroute Water Wandel Wereld? Volg de bordjes!

Intussen zijn de data en de voorbereidingen aangepast, bijv. voor het kappen van bomen en de aanbestedingen van de werkzaamheden. Meer informatie vindt u op de site van Waterschap Limburg.

Bronvermelding: Gemeente Maasgouw    
                              Delta Limburg
Foto: Leon van Lier.

Print Friendly, PDF & Email