Najaarsbijeenkomst Amici Insulae op 5 november

Na lange tijd is het ons een genoegen u uit te nodigen voor de najaarsactiviteit, welke zoals in het Jaarboek 2020 werd aangekondigd, zal plaatsvinden op vrijdag 5 november a.s. locatie: restaurant Int Brookx te Stevensweert. Aanvang: 20:00 uur – zaal open 19:30 uur.

Advies: neem uw QR-code of vaccinatiebewijs mee.


Ons lid de heer Guus Janssen zal een boeiende lezing verzorgen met als titel:

“De relaties tussen het O.L.Vrouwe-Munster in Roermond en de parochies Echt en Stevensweert”

Op 1 oktober 2020 was het achthonderd jaar geleden, dat in Roermond de Munsterkerk werd gewijd. Twee jaar eerder was in die plaats een abdij (Munster) van Cisterciënserinnen gesticht. De abdij was van grote betekenis voor de stad Roermond, maar had tot de Franse Tijd ook intensieve relaties met andere parochies. Men genoot uit die plaatsen inkomsten, maar was ook vaak verplicht tot onderhoud van de kerkelijke bezittingen.
In 1221 ontstond een relatie tussen het Munster in Roermond en de plaatsen Echt en Stevensweert en ook die band zou duren tot de opheffing van de abdij. In het eerste deel van de voordracht staat het Munster van Roermond en de relatie met diverse parochies centraal. In het tweede deel zal concreet ingegaan worden op de banden tussen het Munster en Echt en Stevensweert en de zichtbare herinneringen eraan, zoals de kerk en pastorie van Stevensweert en de Zwaantjeshof bij Berkelaar.

Wij hopen u op 5 november te mogen begroeten.
Stuur even een berichtje naar info@amici-insulae.nl om u aan te melden.

Print Friendly, PDF & Email