Maasgouw neemt deel aan de landelijke inleveractie van steekwapens

De gemeente Maasgouw neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van steekwapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren.

In de periode voorafgaand aan de inleverweek start de gemeente Maasgouw een campagne om hun bewust te maken van de risico’s van wapenbezit.“Wapens horen niet thuis in onze samenleving. De werkelijkheid is helaas anders” zegt burgemeester Strous. “De laatste jaren zien we echter dat het wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Voor Maasgouw hebben we geen cijfers en ook geen incidenten. En dit willen we zo houden. Daarom roep ik ouders, jongeren en scholen op het hebben van steekwapens of andere wapens met elkaar te bespreken. En heeft u een wapen, lever het in. Samen houden we Maasgouw veilig.”

De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

inleveractie steekwapens

Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden bij het politiebureau te Echt. Dit is als inleverpunt herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft wordt voor het wapenbezit.
Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fer Somogyi via 06 10 87 98 61 en f.somogyi@gemeentemaasgouw.nl of via het algemene nummer van de gemeente Maasgouw 0475-85 25 00

Bronvermelding: Gemeente Maasgouw

Print Friendly, PDF & Email