Collegevoorstellen over de subsidie van een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctioneel centrum en het kruispunt Roumerweg-Sint Annadijk

Toekomstplannen voor Stevensweert

Door op de foto te klikken kunt u het verslag downloaden van de algemene jaarvergadering.  Op bladzijde 2 staan de punten vermeld.
Tijdens de bijeenkomst van de dorpsraad is vaak gesproken over het MultiFunctioneelCentrum (MFC) dat in Stevensweert niet aanwezig is, zodat diverse verenigingen zich moeten behelpen of helemaal geen ruimte ter beschikking hebben.

De dorpsraad heeft een bedrag van de gemeente Maasgouw gekregen om een haalbaarheidsonderzoek te houden onder de verenigingen en inwoners. 
Wilt u het voorstel downloaden, klik op deze link.

Een tweede voorstel van de gemeente gaat over het kruispunt Sint Annadijk-Roumerweg. U kunt lezen hoe het plan verwezenlijkt gaat worden met medewerking van de dorpsraad. De inbreng door de burgers zal erg minimaal zijn.

In deze link kunt u het volledig plan downloaden.

Print Friendly, PDF & Email