Verduurzaming van monumentale woningen en van woningen binnen een beschermd dorpsgezicht 

Tijdens deze presentaties werd de bijzondere situatie van de verduurzaming van monumentale woningen en van woningen binnen een beschermd dorpsgezicht ter sprake gebracht.
De mogelijkheden voor toepassing van energiebesparende maatregelen zit klem tussen regelgeving ( behoud van de monumenten en het historische dorpsgezicht) enerzijds en de  energietransitie plus de actuele energiecrisis anderzijds. De bewoner van het monumentale gebouw wil ook besparen op energiekosten en zijn woning verduurzamen en toekomstbestendig maken, maar dat vanwege al die beperkingen niet mag of kan met de meest gebruikelijke technieken.
Deze woningen – zowat allemaal ouder dan 100 jaar – zijn tot nu toe een toonbeeld van duurzaamheid. Om voor deze monumenten ook de komende 100 jaar een functionele, gezonde en bewoonbare woningfunctie te behouden, wordt steeds moeilijker. Om te besparen op de energiekosten moet er flink geïsoleerd worden en moeten we een alternatieve energiebron hebben voor aardgas. Dan kom je al gauw uit op een warmtepomp die echter veel stroom vraagt die je dan toch graag zelf wil opwekken met zonnepanelen. Dat kan dan weer vaak niet op de monumentale gebouwen of binnen het beschermde dorpsgezicht. En een coöperatieve zonneweide of een coöperatief zonnedak net buiten dat beschermde dorpsgezicht blijkt dan ook niet direct tot de mogelijkheden te behoren. Het mag duidelijk zijn dat er gezamenlijk een uitweg gevonden moet worden om wat tot nu toe duurzaam was en waarin gemeente, provincie, rijksoverheid en – niet te vergeten – de woningeigenaar in het verleden veel in geïnvesteerd hebben, ook duurzaam te houden! Dus het heeft ook iets van: nu verduurzamen is de gedane investeringen veiligstellen met creatieve oplossingen en passend beleid.
Dat heeft geleid tot oprichting van een speciale werkgroep binnen onze coöperatie, die samen met de Gemeente wil kijken, hoe we deze uitdaging in Maasgouw vorm moeten geven.
Maar de Gemeente Maasgouw staat er niet alleen voor. Heel veel gemeentes in Nederland staan voor een uitdaging met hun oude gebouwen. In Limburg telt Maasgouw na Maastricht het grootste aantal monumenten. Vooral met de historische kernen van de dorpen Stevensweert, Thorn en Wessem is die verduurzaming een extra uitdaging.
De Monumentenwacht Limburg kent de uitdagingen. Samen met de Provincie Limburg biedt ze voor monumentale gebouwen een gratis energiescan aan, om deze woningeigenaren en/of bewoners al op weg te helpen met inzicht en het aangeven mogelijkheden hoe hun monumentale woning toch te kunnen verduurzamen.
 
Op die gratis energiescan van de Monumentenwacht Limburg willen we zoveel mogelijk “monumenteneigenaren en -bewoners” attenderen.
We hebben op onze website een nieuwsbericht geplaatst met aanwijzingen hoe en waar die energiescan aan te vragen als u in een woning met de status monument woont.

Kijk voor meer info op : https://duurzaammaasgouw.nl/energiescan-monumentale-woning/

En…. als u gebruik maakt van die energiescan voor uw monumentale woning dan stellen het zeer op prijs als u ons daarover blijft informeren. Lid of geen lid van de coöperatie. Zo blijven ook wij op de hoogte van hun specifieke adviezen, zowel qua aanbevolen technieken als regelingen.
Geen bewoner/eigenaar van een erkend monument? Voor onze leden verzorgt de coöperatie ook een gedetailleerd energieadvies. Niet gratis, maar met steun van de Gemeente, voor €125,00 kijk op: https://duurzaammaasgouw.nl/energieadviezen/

Print Friendly, PDF & Email