De herinrichting van de voetbalvelden

In het kader van de herinrichting van de voetbalvelden staan diverse ontwikkelingen op de planning, die naar verwachting medio 2024 zullen worden gerealiseerd. De werkgroep van de dorpsraad heeft geregeld contact gehad met de gemeente over de herinrichting van de voetbalvelden. Diverse projecten zijn op tafel gelegd. Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van … Lees meer

Maak van Maasgouw de eerste hondenpoepvrije gemeente

In Maasgouw wonen ruim 2400 honden. Die harige viervoeters nemen een bijzondere plaats in in het hart van hun baasje. Maar laten we eerlijk zijn, er is één aspect van het hondenbezit waar we niet omheen kunnen: hondenpoep. Hondenpoep op straat of in het groen is voor veel mensen een bron van ergernis. Laten we … Lees meer

Dameskoor de Maasgalm zingt in de Gemma kapel te Sittard

Op zondag 25 oktober was het dan zo ver, eindelijk weer een gastoptreden na enkele jaren van stilte.Om 7.45u vertrokken wij richting Sittard, waar wij hartelijk welkom werden geheten door zusterAnnunciata.Zuster Annunciata is geboren te Ohé en Laak, was 27 jaar in Afrika en nu al weer 25 jaar bij dezusters Passionistinnen van de Gemma … Lees meer

Voortgang aanvraag nieuwe gemeenschapshuis Stevensweert…

Beste verenigingen/ stichtingen  Onderwerp: voortgang gemeenschapshuis. In juli hebben we een bijeenkomst gehad met een mooie opkomst. Hierin hebben we de ontwikkelingen besproken. Daarnaast was er het verzoek om de intentieverklaring te ondertekenen. We hebben er 17 mogen ontvangen, hartelijk dank voor de medewerking.Namens de werkgroep hebben Peter Ros, Xaviera en ondergetekende tweemaal een overleg gehad … Lees meer

Inzamelen van het klein chemisch afval in Stevensweert op 9 november

In de gemeente Maasgouw zetten we in op het verminderen van restafval. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal goed scheiden, voorkomen we samen dat de kosten te hard stijgen. Ook is het beter voor het milieu om afval … Lees meer

Flinke daling van het aangeboden restafval in de gemeente Maasgouw

Grootste daling aangeboden restafval in Maasgouw Bijzonder trots zijn wij op onze inwoners. Het afgelopen jaar gooiden jullie per persoon ruim 70 kilo restafval minder weg. In geen enkele andere Limburgse gemeente werd een vergelijkbare daling gehaald (bron CBS). Dankzij jullie inzet en betrokkenheid werd deze prestatie van formaat geleverd. Hier mogen we met recht … Lees meer

Nieuwsbrief van eind oktober van de Natuur- en Milieufederatie Limburg

Een nieuwe uitdaging… in ‘my backyard’ Not in my backyard (NIMBY) heeft in een politiek-bestuurlijke setting vaak een negatieve weerklank. Zo van… zij wil die windmolen niet omdat het in haar achtertuin is. Of hij verzet zich tegen deze logistieke voorraaddoos omdat hij er tegenaan moet kijken. Of bewoners houden industriële activiteit tegen vanwege angst … Lees meer