Start van de werkzaamheden van de reconstructie aan de Oude Maasweg en de Schuttersweg

De gemeente Maasgouw start na de bouwvakvakantie met de reconstructie van de Oude Maasweg en
Schuttersweg. Dit betreft het gedeelte vanaf de Bunkerhaven tot aan de rotonde in Stevensweert. De
snelheid op de rijweg wordt teruggebracht van 80 km/u naar 60 km/u. Hiervoor worden plateaus
aangebracht en wordt de breedte van de rijweg versmald over dit stuk. Het fietspad op de Oude Maasweg
wordt met 1 meter verbreed en op de Schuttersweg wordt aan beide zijden een vrijliggend fietspad
aangebracht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw BV en zullen naar verwachting
voor de kerst gereed zijn.
Om het werk uit te voeren is het noodzakelijk om de Oude Maasweg en de Schuttersweg tijdelijk af te
sluiten voor verkeer (uitgezonderd fietsverkeer). Middels deze brief willen wij u hier alvast van op de
hoogte brengen, aangezien dit waarschijnlijk verkeershinder voor u gaat veroorzaken.
Ook willen wij middels deze brief inventariseren of er bepaalde aandachtspunten zijn met betrekking tot
de toegang tot uw woning, perceel en/of bedrijf gedurende de tijdelijke afsluiting. Hier kan mogelijk
rekening mee worden gehouden.
Voor verdere informatie over het project kunt u zich ook wenden tot de gemeentelijke site.
Heeft u een bepaalde aandachtspunten met betrekking tot toegankelijkheid, neem dan contact met ons
op. Hiervoor kunt u terecht bij onze toezichthouder de heer Van der Sligte via mailadres
H.vandersligte@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch op nummer 0475-852500.

Print Friendly, PDF & Email