Laatste nieuws van de “Dorpsraad Stevensweert”

1.  Initiatief tot het oprichten van een verenigingscafé.

Het verenigingscafé is een ontmoetingspunt waar lokale verenigingen elkaar opzoeken met als doel het verrijken van de eigen vereniging.
Dit doen ze door van elkaar te willen leren, samen te werken en b.v. samen ook te bouwen aan een groter leden- en vrijwilligers bestand.
De dorpsraad is voornemens een werkgroep op te richten die zich met dit onderwerp gaat bezig houden en dit voor Stevensweert wil uitwerken en opzetten.
Hiervoor zoeken zij nog vrijwilligers. Heb je interesse maak dit dan kenbaar bij een van de bestuursleden.

Voor meer info kun je ook telefonisch contact opnemen met de voorzitter via 06 55480090

2.  Gesprek met burgemeester Schneider van de gemeente Maasgouw.

Onlangs heeft de dorpsraad van Stevensweert een plezierige en constructieve ontmoeting gehad met de burgemeester van Maasgouw, de heer Schneider. Het doel van deze bijeenkomst was nader kennis te maken en de banden tussen de gemeenschap van Stevensweert en de gemeentelijke overheid te versterken. De burgemeester sprak zijn vreugde uit over de vorderingen die Stevensweert heeft gemaakt op het gebied van burgerparticipatie. Hij was onder de indruk van de professionaliteit en betrokkenheid van de leden van de dorpsraad, als zijnde een enthousiaste en toegewijde afvaardiging van de inwoners van Stevensweert.
Tijdens de bespreking is er tevens met de burgemeester van gedachten gewisseld over hoe de toekomstige samenwerking tussen dorpsraad en gemeente verdere vorm zou moeten krijgen, waarbij er vanuit de dorpsraad een aantal concrete voorstellen is gedaan.
Een onderwerp van gesprek was de invoering van een eigen “burgerbegroting” in Stevensweert. Dit initiatief zou ervoor moeten gaan zorgen dat met name projecten op microniveau vanuit de gemeenschap sneller gerealiseerd kunnen worden, zonder de gebruikelijke bureaucratische procedures.

De burgemeester toonde zich zeer geïnteresseerd in hetgeen de dorpsraad heeft voorgesteld en gaf aan de mogelijkheden hiervan concreet te willen onderzoeken.
Deze vruchtbare ontmoeting heeft de basis gelegd voor een sterke en positieve communicatie tussen de dorpsraad van Stevensweert en de gemeente Maasgouw. We kijken uit naar een voortzetting van deze samenwerking om gezamenlijk de leefbaarheid in onze gemeenschap te verbeteren.

 Onze burgervader typeerde de samenwerking als volgt “ De dorpsraad van Stevensweert laat zien dat er heel veel mogelijk is in de verbinding tussen gemeente en de inwoners van een kern. Dit vanuit een positieve, enthousiaste grondhouding”.

Print Friendly, PDF & Email