Wat maak jij mee als jongere in Maasgouw

Wonen, werken, leren en ontspannen doen we het liefste in een veilige omgeving.
Toch verschijnen er geregeld berichten in de media over jongeren die als slachtoffer in aanraking zijn gekomen met criminaliteit. En soms is een jongere zelf een dader. Vaak gaat het dan om vormen van georganiseerde criminaliteit waarmee voor jongeren snel geld te verdienen valt. Hoewel de meeste jongeren hier niets mee te maken willen hebben, is er een kleine groep die hiervoor kwetsbaar is.
Gemeente Maasgouw wil dat jongeren veilig kunnen opgroeien. Daarom laat de gemeente een onderzoek uitvoeren naar hoe jongeren in de gemeente in aanraking komen met criminaliteit. Als onderdeel van dit onderzoek wordt een anonieme vragenlijst onder jongeren verspreid. Ben je tussen de 12 en 23 jaar en wil je aan deze vragenlijst meewerken of wil je meer weten? Ga dan via onderstaande link naar het onderzoek. Lees voor meer informatie ook onderstaande brief van de burgemeester.

Ga naar hetonderzoek(externe link)

QR code onderzoekjongeren

Wij hebben jouw hulp wel echt nodig!

We zorgen ervoor dat jouw deelname aan dit onderzoek echt helemaal geheim blijft. In deze vragenlijst wordt er daarom NIET gevraagd naar persoonsgegevens zoals jouw naam, adres of telefoonnummer. Je blijft dus volledig anoniem wanneer je meedoet. Nadat de antwoorden op de vragen zijn verwerkt in het onderzoek zullen ook de antwoorden worden vernietigd.
Meer informatie staat op de site van de gemeente Maasgouw

Tekst uit de brief van de burgemeester over dit onderzoek.

Jongeren en criminaliteit
Wonen, werken, leren en ontspannen doen we het liefste in een veilige omgeving. Dat gunnen we niet alleen onszelf, maar ook onze kinderen. Gemeente Maasgouw wil dat jongeren veilig kunnen opgroeien en doet daarom onderzoek of en in welke mate jongeren in aanraking komen met criminaliteit. Dit kan als slachtoffer, maar ook als dader zijn. Bijvoorbeeld doordat ze in aanraking komen met drugs, dat ze gevraagd wordt om ongewenst foto’s door te sturen of doordat ze zelf strafbare feiten plegen.
Ook wil de gemeente met het onderzoek antwoord krijgen op de vragen wat de gemeente kan doen om jongeren veilig op te laten groeien en hoe ze ervoor kan zorgen dat jongeren niet in de criminaliteit geraken of daar slachtoffer van worden.

Onderzoek door RIEC Limburg
Het onderzoek wordt uitgevoerd door RIEC Limburg. Het RIEC staat voor het Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Daarin werken verschillende organisaties nauw met elkaar samen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Dit zijn vormen van criminaliteit waarbij de grens tussen samenleving en criminaliteit steeds onduidelijker wordt, net zoals de grens tussen daders en slachtoffers.

Digitale vragenlijst via school en verenigingen
Jongeren van 12 tot en met 23 jaar zullen namens het RIEC Limburg via school en verenigingen worden gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Jongeren wordt gevraagd of zij in aanraking komen met vormen van criminaliteit en op welke manier dat gebeurt. Het invullen van de vragenlijst vindt plaats in de periode januari en februari 2024. U kunt de vragenlijst ook vinden via de gemeentelijke website.

Deelname aan de vragenlijst is vrijwillig. Er is geen toestemming vereist van ouders of verzorgers en jeugdigen om mee te doen aan het onderzoek. Jongeren en ouders of verzorgers bepalen zelf om wel of niet mee te doen aan het onderzoek.

Privacy
Deelnemers blijven volledig anoniem. Er wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres.

Verwerking van de gegevens van de vragenlijsten
Naast het onderzoek onder jongeren wordt ook gesproken met professionals die veel in aanraking komen met jongeren zoals leerkrachten en jeugdwerkers. Het RIEC Limburg maakt een rapportage op basis van de verzamelde antwoorden. In dit rapport staat ook wat de gemeente kan doen om ervoor te zorgen dat jongeren veilig kunnen opgroeien.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over het onderzoek of over de vragenlijst, kunt u contact opnemen met de gemeente Maasgouw via oov@gemeentemaasgouw.nl.

Burgemeester van de gemeente Maasgouw
Dion Schneider

Print Friendly, PDF & Email