Bijzonder trots zijn wij op onze inwoners. Het afgelopen jaar gooiden jullie per persoon ruim 70 kilo restafval minder weg. In geen enkele andere Limburgse gemeente werd een vergelijkbare daling gehaald (bron CBS). Dankzij jullie inzet en betrokkenheid werd deze prestatie van formaat geleverd. Hier mogen we met recht trots op zijn!
Een hele belangrijke prestatie, want het verwerken van restafval is niet alleen duurder, maar ook schadelijker voor het milieu. Door het afval goed te scheiden, kunnen materialen hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Met een kleinere afvalberg dragen we bij aan een schonere en gezondere leefomgeving voor ons allemaal. Ons gezamenlijke doel is om in 2025 de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen tot 80 kilo. En we zijn goed op weg! 

Hoeveelheid restafval per inwoner in Maasgouw:

 

2021

2022

Restafval in grijze container

158,3 kilo

88,3 kilo

Restafval aangeboden in Milieupark

35,4 kilo

34,7 kilo

Dit indrukwekkende resultaat is een direct gevolg van jullie toewijding en bewuste keuzes in het afvalbeheer. Samen hebben we bewezen dat kleine veranderingen een grote impact kunnen hebben op het behoud van onze planeet.
Namens de gemeente willen wij jullie van harte bedanken voor jullie bijdrage aan dit geweldige succes. Laten we deze positieve trend vasthouden en samen streven naar een nog duurzamere toekomst voor onze mooie gemeente Maasgouw.

Sjors Blomen
Wethouder afvalinzameling en circulariteit