Alleen voor bestuursleden van verenigingen en/of stichtingen uit Stevensweert

Zoals bij jullie bekend zijn we als dorpsraad van Stevensweert al enige tijd bezig om een gemeenschapshuis te realiseren dat voldoet aan de wensen van onze gemeenschap. Dit met steun van jullie: maar liefst 25 verenigingen en/of stichtingen uit ons dorp.  
De werkgroep heeft inmiddels veel werk verzet. Middels dit bericht wil de dorpsraad jullie uitnodigen voor een overleg om samen te verkennen welke vervolgstappen nodig zijn. 

Wat is de stand van zaken?
Het was en is nog steeds een intensief traject dat begeleid wordt door de vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). De laatste maanden heeft KS-bouwmanagement een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de dorpsraad (en betaald door de gemeente). Het haalbaarheidsonderzoek bevindt zich in de afrondende fase. KS-bouwmanagement heeft vijf locaties gescreend, waarvan er twee zijn overgebleven. Het haalbaarheidsonderzoek met stichtingskosten wordt z.s.m. aangeboden aan de gemeenteraad.
Voordat we het haalbaarheidsonderzoek aanbieden willen we jullie graag uitnodigen voor een overleg. Dit om jullie verder hierover te informeren, maar ook om samen te verkennen hoe we onze krachten kunnen bundelen. Jullie steun is van groot belang! We hopen dat elke vereniging/stichting aanwezig is bij dit overleg. 

Overleg gemeenschap verenigingen en stichtingen: 
Maandag 27 februari 2023  Aanvang: 20.30 uur 
Locatie: Kantine voetbalclub Stevensweert

Hopende op ieders aanwezigheid. 
Vriendelijke groet, 
Jan Mueters 
Voorzitter werkgroep gemeenschapshuis  

Print Friendly, PDF & Email