Vacature voor de burgemeester van Maasgouw is op 30 november open

P E R S B E R I C H T

Datum: 30 november 2022: Vacature burgemeester Maasgouw open op 30 november
Burgemeester Strous stopt in de zomer van 2023 als burgemeester van de gemeente Maasgouw. Maasgouw zoekt dus een nieuwe burgemeester. De raad heeft daarvoor een profielschets opgesteld. In deze profielschets staat welke verwachtingen Maasgouw van de nieuwe burgemeester heeft en welke eigenschappen en kwaliteiten daarbij horen. De profielschets is op 28 november met gouverneur Emile Roemer besproken en door de raad
vastgesteld.
De vacature opent op 30 november. Belangstellenden kunnen tot en met uiterlijk 21 december solliciteren bij de gouverneur, via de website van de provincie.
Na het sluiten van de vacature gaat de gouverneur met kandidaten in gesprek. Daarna volgt een overleg tussen de gouverneur en de vertrouwenscommissie (een afvaardiging uit de gemeenteraad).
De vertrouwenscommissie spreekt vervolgens in maart met een aantal kandidaten. In een besloten vergadering in de eerste helft van april maakt de gemeenteraad uiteindelijk een keuze. Meteen daarna maakt de raad in een openbare vergadering bekend wie als nieuwe burgemeester van Maasgouw wordt aanbevolen. Deze aanbeveling wordt vervolgens voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwe
burgemeester wordt door de Koning benoemd. Het is de bedoeling dat de gemeente voor het zomerreces van 2023 een nieuwe burgemeester heeft.

De profielschets is te vinden op: www.gemeentemaasgouw.nl/nieuwe-burgemeester
Print Friendly, PDF & Email