Dorpsbijeenkomsten over energiebesparing in de gemeente Maasgouw

Dorpsbijeenkomsten over energiebesparing in Maasgouw georganiseerd door de Coöperatie Duurzaam Maasgouw

Met ingang van 15 september a.s. nodigen de Coöperatie Duurzaam Maasgouw en de Gemeente
Maasgouw u weer uit voor dorpsbijeenkomsten over energiebesparing.
De dorpsbijeenkomsten die vóór de zomervakanties in Maasgouw georganiseerd werden in Wessem,
Stevensweert en Maasbracht, werden zeer goed bezocht en er werden veel vragen over energiebesparing en energieopwekking beantwoord.
De dorpsbijeenkomsten in Stevensweert waren een succes. Niet alleen de opkomst was geweldig maar ook de vragen en discussies. Het heeft geleid tot heel wat vervolgacties. O.a. ook tot het instellen van een werkgroep “Beschermde dorpsgezichten” waarover we over een tijdje ook wel wat kunnen berichten.
Sinds de bijeenkomst in Stevensweert is de situatie m.b.t. de energiekosten er niet voordeliger op geworden.
Per 15 september gaan we weer verder met deze voorlichtingsbijeenkomsten.
Vandaag heeft de Gemeente en de Coöperatie een persbericht hierover doen uitgaan en een nieuwsbericht op onze website geplaatst.
Uiteraard zijn ook mensen uit Stevensweert weer welkom bij de bijeenkomsten in de andere dorpskernen van Maasgouw.

Mensen zijn nog nooit eerder zo doordrongen geweest van de noodzaak en het nut om het energieverbruik terug te dringen. Daarom gaan we verder met deze voorlichtingsbijeenkomsten in de andere dorpen van Maasgouw. In elke dorpskern wordt in een eerste bijeenkomst in twee uur tijd allerlei onderwerpen besproken zoals woningisolatie, alternatieven voor aardgas en mogelijke subsidieregelingen. In een tweede vervolgbijeenkomst wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden om de woning energiezuiniger en comfortabeler te maken, hoe u op energiekosten kunt besparen en de woning toekomstbestendig maakt.
Door de hoge gasprijs zijn investeringen in energiebesparing en alternatieven voor de conventionele verwarmingsketel snel terugverdiend. Subsidies en goedkope leningen helpen daarbij. Wie er komende winters “warm wil bijzitten” heeft er baat bij zich nu goed te oriënteren welke maatregelen te nemen om energiekosten te besparen.

Inwoners van Maasgouw die willen deelnemen aan de dorpsbijeenkomsten kunnen zich aanmelden op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw en daar ook aangeven naar welke oplossingen in het bijzonder hun aandacht uitgaat.
De dorpsbijeenkomsten vinden de komende maanden plaats op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
Meer informatie over de plaats en de datum op de site van CDM
Voor meer informatie en aanmelding voor deze bijeenkomsten kijk op de website van de Coöperatie
Duurzaam Maasgouw: www.duurzaammaasgouw.nl/wtm
Print Friendly, PDF & Email