Op 1 juni start Wel.kom voor volwassenen en voor ouderen in Maasgouw

Op 1 juni 2022 start Wel.kom Maasgouw. De stichting gaat aan de slag met het welzijnswerk in de gemeente Maasgouw met als doel om inwoners en organisaties, zoals verenigingen, te versterken en zo bij te dragen aan een vitale, betrokken en inclusieve samenleving. Wel.kom is er voor alle bewoners en is de vraagbaak die bewoners en organisaties verbindt.

img

 

Wat houdt het werk van Wel.kom in?

Voor kinderen en jongeren houdt de stichting zich bezig met vrijetijdsbesteding, projecten rondom opvoedondersteuning en vindplaatsgericht jongerenwerk.
Voor volwassenen en ouderen richt Wel.Kom zich op het stimuleren van activiteiten en ontmoetingsplekken in de eigen kern, het ondersteunen van inwoners en verenigingen bij initiatieven en actief burgerschap. Ook wordt er samengewerkt met en in het Sociaal Wijkteam. In samenwerking met de dorpscontactpersonen van de gemeente worden initiatieven van inwoners gestimuleerd en ondersteund.
Stichting Wel.kom is al actief in de gemeente Roermond en met ingang van 1 juni 2022 dus ook in de gemeente Maasgouw.

Ambitie Wel.kom Maasgouw

– Inwoners en verenigingen van de gemeente Maasgouw weten waar ze terecht kunnen als ze een vraag hebben of iets willen organiseren voor hun dorpsgenoten.
– Als er iets op touw gezet wordt, weten de medewerkers welke bewoners daar graag bij betrokken willen worden.
– Als er iets nodig is voor een dorp, horen de medewerkers dat en weten ze wat te doen.
– Samen met partners zet Wel.kom projecten op rond thema’s als armoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid.

Contactgegevens:

– Telefoonnummer  088 – 0017570

– E-mail: maasgouw@welkom.nu

– Website: maasgouw.welkom.nu

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl

Print Friendly, PDF & Email