Amici Insulae brengt het eerste monumentenschildje aan op de Hompesche molen

Een tevreden voorzitter bij het Monumentenschildje

 

Voorzitter Hans Richter van Amici Insulae brengt het eerste monumentenschildje aan op de muur van de Hompesche molen.

Op zondag 15 mei bracht Hans Richter, voorzitter van de cultuur-historische vereniging “Amici Insulae”, Stevensweert en Ohé/Laak, tijdens de nationale molendagen het eerste monumentenschildje aan op de Hompesche molen bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de molen.
In de Nederlandse vestingbouw neemt Stevensweert met zijn unieke stratenpatroon en met het bijbehorend grachtenstelsel een unieke plaats in.

In 1994 werd een bijzondere status aan Stevensweert toegekend, die van beschermd stads- en dorpsgezicht. Men kan stellen dat in zijn totaliteit de vesting Stevensweert een rijksmonument is. Deze garandeert het behoud van de historische karakteristieken van een gebied/stad/dorp en zorgt er, via een beschermend bestemmingsplan, voor dat deze karakteristieken worden meegenomen in de toekomstige ontwikkelingen.
Naast beschermde stads- en dorpsgezichten zijn er ook panden met een monumentenstatus. Binnen het beschermd stadsgezicht van Stevensweert zijn 41 panden aangewezen met een monumentenstatus: 22 rijks en 19 gemeentelijke monumenten. Om deze panden in Stevensweert in het straatbeeld zichtbaar te maken voor de inwoners en bezoekers heeft Amici Insulae het initiatief genomen een monumentenschildje te ontwikkelen en te laten vervaardigen.

Dankzij de Rabo ClubSupport actie in 2020 werd voor dit bestedingsdoel ruim 931,89 euro bijeen gebracht.

Het schildje is uitgevoerd in plaatstaal en is geëmailleerd en de afmetingen bedragen 10×12,5 cm. Het stelt het gemeentewapen voor van de zelfstandige gemeente Stevensweert (tot 01-01-1991). Het is genomen uit het blazoen van de Heren van Pietersheim, de eerste Heren van Stevensweert eind 13 de eeuw: op een rood veld met zilveren blokjes en dubbelstaartige leeuw met gouden kroon. Op het blauwe veld 2 paar gekruiste korenaren die duiden op de vruchtbaarheid van het Maasland.
Na de molen volgen de overige panden in Stevensweert. Het schildje wordt aan de bewoner van een monument gratis aangeboden om het aan te brengen naast de voordeur.

Een monumentenschildje maakt dat je bewuster naar zo’n pand kijkt.

Print Friendly, PDF & Email