Presentatie van het belang van biodiversiteit in de gemeente Maasgouw

Aan de inwoners van Stevensweert,

Afgelopen jaren hebben we van diverse bermen, wadi’s etc. de vegetatie laten inventariseren én we hebben in een aantal gebieden bijen geïnventariseerd. Vooral bij dit laatste waren erg leuke resultaten te noteren!
In totaal zijn er 120 soorten bijen aangetroffen waaronder enkele behoorlijke zeldzame. Ecologisch groenbeheer loont en draagt bij aan het herstel van biodiversiteit!
Wij onderstrepen graag het belang van het herstel biodiversiteit en presenteren daarom graag de resultaten van de inventarisaties.
Kom daarom naar de presentatie op woensdag 11 mei om 19 uur in gemeenschapshuis ’t Leuke in Beegden (Leukenstraat 6, Beegden).
Programma:
Ontvangst koffie en vlaai
Opening door (nieuwe) wethouder
Presentatie vegetatie door Raymond Pahlplatz
Presentatie bijen door Ivo Raemakers
Vragen / discussie

Geef van te voren even door (j.vandenberg@gemeentemaasgouw.nl) of je komt. Dan kunnen we daar bij het inkopen van de vlaai rekening mee houden.
Stuur deze mail gerust door!

Print Friendly, PDF & Email