Het burgerjaarverslag 2020

Het burgerjaarverslag 2020 Maasgouw & U ‘dichtbij’ van de gemeente Maasgouw is klaar. In dit jaarverslag blikken we terug op een jaar met corona en wat dat voor u, de gemeente en de dienstverlening betekende. Vraag het verslag aan of lees het hier online.

Het jaar 2020

2020 is een jaar dat we het liefst snel weer zouden willen vergeten. Maar het is ook een heel bijzonder jaar geweest. Het jaarverslag 2020 staat in het teken van corona. Wat betekende dit voor onze gemeente en de gemeenschap? Aan de hand van interviews met inwoners, verenigingen, ambtenaren en bestuurders kunt u zien wat corona betekende voor ons werk, uw werk en ons dagelijks leven. In dit jaarverslag laten ook onze raadsleden zien wat corona voor hun werk betekende.

Inhoud jaarverslag

Het jaar 2020 betekende voor de gemeente voortdurend aanpassen, van werkzaamheden, van activiteiten, van plannen; voortdurend leren en verbeteren. Veel inwoners namen met hun vragen omtrent corona contact op met de gemeente. Veel was nog onduidelijk en landelijks maatregelen werden vertaald naar toepassing in Maasgouw. In dit jaarverslag kijkt wethouder Tim Snijckers vanuit sport & cultuur vooruit naar het ‘nieuw normaal’. Wethouder Math Wilms heeft het over de impact die corona heeft op de volksgezondheid, van jongeren, ouderen, mensen in de zorg, welzijnswerk en onderwijs. Hoe ze samen met ondernemers kijkt naar oplossingen – wat kan wel, wat kan niet – dat laat wethouder Carla Peters zien. Openbare orde en veiligheid kende dit jaar voor burgemeester Stef Strous ook bijzondere uitdagingen, met landelijke maatregelen in een lokale werkelijkheid. Wethouder Johan Lalieu vertelt hoe hij naast de klimaatcrisis er een tweede crisis bij kreeg. Raads- en commissiewerk in coronatijd worden uit de doeken gedaan door de griffie en de raadsleden laten weten hoe zij hun raadswerk moesten vormgeven onder corona-maatregelen. Van de dienstverlening van de gemeente is het uiterste gevraagd om de inwoners en bedrijven wel de vereiste service te kunnen blijven bieden. Over deze onderwerpen en meer leest u in het Maasgouw & U, het burgerjaarverslag 2020.

Exemplaar

Het jaarverslag 2020, Maasgouw & U ‘dichtbij’, is in beperkte oplage in hard-copy beschikbaar. U  kunt een exemplaar aanvragen per e-mail via info@gemeentemaasgouw.nl onder vermelding van naam en woonadres. Wij sturen het dan zo snel mogelijk toe.

Wilt u daar niet op wachten? Klik dan vlug op deze link voor uw online exemplaar.

Veel leesplezier gewenst!
Bronvermelding: Gemeente Maasgouw

 

Print Friendly, PDF & Email