Vragenlijst ‘Van het gas af’

De vragenlijst  ‘Van het gas af’  had iedere woningbezitter of -huurder in de maand januari en februari 2021 kunnen invullen, in elk geval voor 1 maart. Wilt u een overzicht zien van de gehele gemeente Maasgouw, kunt u dit vinden op de site van “Coöperatie Duurzaam Maasgouw”.

Het aantal personen in de hele gemeente Maasgouw valt tegen, slechts 180 personen hebben in de hele gemeente de vragenlijst ingevuld. Waar ligt dit aan? Was het invullen te moeilijk, misschien omdat het digitaal moest gebeuren? Is er geen interesse in ‘gasvrij’ leven? Waren de vragen te moeilijk? Hier is verder geen onderzoek naar gedaan. Op de websites van de dorpsraden in de hele gemeente Maasgouw, op de gemeentelijke site, op ‘Delta Limburg’ en door diverse Facebook-groepen is meerdere keren een oproep gedaan om deze vragenlijst in te vullen. Leeft dit onderwerp in Maasgouw minder dan in de ons omringende gemeentes?

Wij zullen ons beperken tot Stevensweert. Om een goed en beter beeld te kunnen krijgen hoe men in Stevensweert er over denkt, is het jammer dat niet meer inwoners de vragenlijst ingevuld hebben. Anders uitgedrukt, slechts 16 personen hebben de moeite genomen om de vragen te beantwoorden.

Enkele cijfers
In Stevensweert staan 721 huizen, slechts 16 personen hebben de vragenlijst ingevuld, dus 2,2%, dit is vrij weinig, ondanks het feit dat ongeveer 70% van de respondenten aangeeft, dat de klimaatsverandering hun wel bezig houdt en dat ze al een aantal maatregelen getroffen hebben. Zonnepanelen kwamen het beste uit de bus. Dit is een manier om aardgas te besparen.
Die 16 mensen hebben allemaal een koopwoning, d.w.z.  geen enkele huurder heeft de lijst ingevuld, 3 personen zijn in de leeftijd van 21-40, 5 in de leeftijd van 41-60, 8 van 61-80 en geen enkele boven de 80.
De verwarmingsketel is ouder dan 10 jaar (6),
12 personen geven aan nu al maatregelen genomen te hebben en zeggen dat de klimaatverandering hun toch wel bezig houdt,
9 bewoners zien het nut wel in van aardgasvrij wonen,
ook 9 bewoners (dezelfde) zeggen dat ze een individuele oplossing willen om hun woning aardgasvrij te maken,
6 mensen willen wachten op een voorstel van de gemeente Maasgouw.
Bij de oplossingen voor het aardgasvrij maken is het belangrijkste:
een alternatief (9),
het in de winter warm hebben (9),
een betaalbaar aanbod (14)
Voor de toekomst maken 10 mensen zich geen zorgen, 6 wel.
Wanneer wilt u betrokken worden: vanaf het begin (9), meer informatie over de subsidiemogelijkheden (10) en 7 verwachten toch een nieuwsbrief of een mailtje.

Zelfs in de categorie 21-40 moet je je afvragen hoeveel personen een koopwoning of huurwoning hebben, omdat de algemene tendens is dat de student langer studeert en dus ouder is (tegen de 30), als hij begint met het kopen van een huis, uitzonderingen daar gelaten, maar dat zijn enkelingen. Verdere gegevens over deze groep ontbreken. De enquête was anoniem, zodat navraag niet mogelijk was en je kunt het aan de hand van de gegevens niet controleren.
De groep 41-60 is vertegenwoordigd door 5 personen. Het aantal valt zwaar tegen, omdat je juist van deze mensen verwacht dat ze gerichter naar de toekomst leven en zich al gesetteld hebben in een kern. De eerste zorgen en kosten zijn overwonnen.
Opvallend is het grootste aantal in de leeftijd van 61-80. Waarschijnlijk hebben deze mensen geen hypotheekzorgen meer, een goed salaris en beginnen langzaam maar zeker te denken aan hun pensioen en hun schaapjes op het droge te krijgen.

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is van mening dat “aard-gas-vrij” op dit moment in de meeste gevallen nog een stap te ver is. Toch kunnen we geleidelijk toe werken naar woningen die minder aardgas voor de verwarming nodig hebben, om over 15 tot 25 jaar, misschien helemaal zonder gas te kunnen verwarmen.

Bent u geïnteresseerd in het hele rapport, kunt u dat terugvinden op de site van ”Coöperatie Duurzaam Maasgouw”. Iedere vraag wordt op een aparte bladzijde behandeld en in de vorm van een schijfgrafiek weergegeven.

Print Friendly, PDF & Email