Aandacht voor elkaar

In Stevensweert heeft de ziekengroep van de parochie St. Stephanus in samenwerking met de gemeente Maasgouw, het initiatief genomen om een Kerstkaart van de parochie en het bekende  kaarsje van de gemeente bij een groot aantal mensen te bezorgen.
Alle mensen hebben dit erg kunnen waarderen en sommigen werden emotioneel, omdat op deze manier toch nog aan hun gedacht werd.

In aansluiting met de landelijke actie ‘Aandacht voor elkaar’ stelt gemeente Maasgouw (in samenwerking met alle kerkgenootschappen in de gemeente) kaarsjes beschikbaar. Ze zijn bedoeld om door te geven aan iemand die een moeilijke tijd doormaakt of eenzaam is. 
Een kaars staat voor licht, gezelligheid en warmte. Iedereen kent best wel iemand die daar nu extra behoefte aan heeft. 

Bezinning
Het coronavirus vraagt veel van de maatschappij en de mentale weerbaarheid van alle Nederlanders. Corona is daarmee een virus dat niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk slopend kan zijn.
Gemeente Maasgouw wil graag samen met inwoners vormgeven aan momenten van bezinning. Ook hopen we dat inwoners de saamhorigheid en aandacht voor elkaar blijven behouden.

Kaarsen
De kaarsen zijn (gratis) af te halen bij het gemeentehuis en de kerken en kapellen in de gemeente Maasgouw, dus ook in de kerk van Stevensweert, zolang de voorraad strekt.

kaarsenaktie

Deze maand blikken we samen met de gemeente Maasgouw terug op een bijzonder jaar. Dat doen we met verschillende inwoners als vertegenwoordigers van het verenigingsleven, de hulpverlening en het bedrijfsleven. Ook kijken we hoopvol vooruit naar het komende jaar. In deze afleveringen zijn pastoor Creemers van parochiecluster Maasbracht en burgemeester Strous  van de gemeente Maasgouw aan het woord, beide initiatiefnemers van de kaarsjesactie ‘Aandacht voor elkaar’.
Bronvermelding:
https://www.deltalimburg.nl

Print Friendly, PDF & Email