EHBO cursus in Stevensweert

EHBO-vereniging Manus Salvatrix uit Stevensweert start in het najaar weer een nieuwe EHBO-cursus voor mensen die meer van EHBO willen weten dan een pleister plakken. Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan reanimatie en gebruik van de AED.

Reanimatie en gebruik van AED zijn cruciaal bij hartfalen. De beste resultaten worden behaald als de reanimatie binnen zes minuten wordt gestart. In overleg met Marinus Salvatrix heeft de gemeente Maasgouw inmiddels vijf AED’s geplaatst op strategische plekken in Stevensweert. Tijdens een druk bezochte informatieavond, in samenwerking met de Dorpsraad en Har Rutten (voormalig EHBO-medewerker in het ziekenhuis van Roermond), werden belangstellenden geïnformeerd over het nut en gebruik van de AED en de EHBO. Manus Salvatrix werd in 1953 opgericht vanuit het toenmalige Groene Kruis. Het wegvallen van de EHBO lessen op scholen in combinatie met de toenemende vergrijzing heeft het ledenaantal en leden die kunnen en mogen reanimeren geen goed gedaan. Het aanbieden van de cursus is een van de acties die de vereniging onderneemt om het ledenaantal weer op peil te brengen. Opgeven kan via w.dirks@ziggo.nl of Eiland 41b in Stevensweert.

Print Friendly, PDF & Email