“Stevenswee(r)tjes”

Met de ‘r’ tussen haakjes.

Het Magazine met weetjes, nieuwtjes, wetenswaardigheden en informatie van de dorpsraad.
Klik op de afbeelding om het magazine in PDF te downloaden.

Vrijdag, 6 december 2019.
De vierde uitgave van het magazine “Stevenswee(r)tjes” is zonet huis-aan-huis verspreid. Het is de laatste die in druk verschijnt. Hierna zal het magazine steeds als PDF op deze plaats verschijnen en kan iedereen ‘m lezen en downloaden om op de hoogte te zijn van alle nieuwe wetenswaardigheden in en om ons dorp. De inhoud staat op de voorpagina, maar voor de volledigheid staat die ook nog even hieronder.

– Nieuws vanuit de dorpsraad
– Stand van zaken dorpsontwikkelplan
– Uitnodiging nieuwjaarsborrel
– Themaboek ‘75 jaar bevrijding’
– Tijdelijke tentoonstelling ‘75 jaar herdenken bevrijding’
– Kaarsenfeest
– Rabo ClubSupport in Stevensweert
– Zeilen op hoog niveau
– RKVV jubileumjaar 2020
– Voettocht naar Rome (IV)
– Walburg komt weer tot leven!
– Interview met backpacker Jeanique Tonnaer

 

Met de eerste twee uitgaven van de digitale nieuwsbrief “Stevenswee(r)tjes” is er een prima start gemaakt met wat wij als huisslogan “Nieuws en nieuwtjes uit de vestingstad” zouden willen noemen.
Gezien de vele evenementen die er in ons dorp plaatsvinden, de diverse activiteiten die worden georganiseerd en de gebeurtenissen die als voorval, plechtigheid of happening kunnen worden aangemerkt, is de nieuwsgaring voor de Nieuwsbrief van essentieel belang. Dat er interesse voor bestaat is gebleken uit het feit dat na het verschijnen van de Nieuwsbrief #2 het aantal inschrijvingen sterk is gestegen.

De werkgroep heeft aangegeven dat als er 150 abonnees zijn, de digitale nieuwsbrief voortgezet zal worden. Momenteel zijn er al 150 personen die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Wij hopen natuurlijk dat u zich aanmeldt, als u dat nog niet gedaan heeft. De werkgroep blijft op zoek naar dorpsbewoners die willen meewerken aan het tot stand komen van onze nieuwsbrief. In het bijzonder zijn we op zoek naar collegae die interviews willen afnemen of artikelen willen schrijven. Aanmelden kan door een email te sturen naar: info@dorpsraadstevensweert.nl. Initiatieven, zoals deze, dragen bij aan de leefbaarheid van ons mooie dorp.Graag wensen we u veel leesplezier en hopen dat u de nieuwsbrief een warm hart toedraagt door u aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Medio februari 2019 werd een voorproefje van de Nieuwsbrief van de Dorpsraad uitgegeven. Daarin werd o.a. aan de lezers gevraagd hiervoor een passende naam te verzinnen en er is gekozen uit de diverse inzendingen: “Stevenswee(r)tjes”. Hartelijk dank voor de diverse reacties. Er worden vier edities huis-aan-huis én digitaal verspreid, daarna zal de nieuwsbrief alleen digitaal via e-mail of als PDF-download op deze pagina te ontvangen zijn. De ‘papieren’ versie wordt gesponsord door de Rabobank. We zijn hun hiervoor zeer erkentelijk, want hierdoor kan de nieuwsbrief beter onder de aandacht gebracht worden.

Print Friendly, PDF & Email