Home

Welkom op de site van de Stichting “Dorpsraad Stevensweert”.

Op deze site informeren we u over allerlei zaken die de dorpsraad onderneemt in samenwerking met de inwoners van de kern  “Stevensweert”.

Onder het tweede kopje “DORPSRAAD” staat vermeld, wat iedereen moet weten over de “Stichting Dorpsraad Stevensweert”,  wie in de huidige dorpsraad zitting heeft, telefoonnummer en adres, waar de dorpsraad mee aan de slag gaat, wat haar idealen zijn, hoe ze dit willen bereiken, hoe de samenwerking met de gemeente is. Ook kunt u de verslagen van de vergaderingen en bijeenkomsten op uw gemak lezen. Onder het kopje “Gemeente Maasgouw” kunt u de briefwisseling met de gemeente lezen, de plannen van de gemeente Maasgouw, zoals de structuurvisie over wonen en werken, de vitaliteitsscan, toekomstvisie van de gemeente en een schrijven over de speelruimte in de kern Stevensweert.

Op deze site gaan we u ook informeren over “NIEUWS“, dat voor u van belang is, zodat u volledig op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen uw eigen woonkern. Een belangrijke vergadering, bijeenkomst, gebeurtenis zal zeker hier vermeld worden onder het kopje “Actuele Nieuws”.
In “Nieuws van verenigingen” kunnen de verenigingen hun nieuws publiceren aan alle inwoners van Stevensweert of buiten Stevensweert. Doorgeven aan de sitebeheerder is wel gevraagd.
In “Nieuwsbrieven” probeert de dorpsraad Stevensweert structureel en op bepaalde tijd nieuws te verspreiden in de vorm van een brief, die en op de site geplaatst en verstuurd wordt naar de verenigingen, die per mail verstuurd kan worden, als wij tenminste het mailadres hebben en huis-aan-huis verspreid gaat worden. Je kunt het eigenlijk niet missen.
In “Archief” komt het nieuws te staan dat niet meer relevant is.

In het item “PROJECTEN” kunt u lezen over enkele projecten die in Stevensweert spelen, zoals onder andere, de wensbus, de buurtpreventie. Wat bedoelen we daar mee?  Hoe ver zijn we al? Wanneer gaat het spelen? Is het voor mij belangrijk? Waar kan ik meer informatie krijgen? Hebben ze nog vrijwilligers nodig?

Onder het kopje  “VERENIGINGEN”  kunt u belangrijke telefoonnummers en adressen vinden van het bestuur van alle verenigingen in Stevensweert, maar ook van de brandweer, politie, dokter, tandarts.
Heel interessant zal het natuurlijk zijn om het eigen logo van een vereniging te laten zien.
Voor verenigingen betekent dit, dat ze altijd beschikken over een lijst van de juiste personen, die aan een vereniging verbonden zijn. Veranderingen zullen natuurlijk wel door gegeven moeten worden.

De “EVENEMENTEN”  die aan ons zijn door gegeven, worden geplaatst in een kalender, zodat u iedere maand kunt zien, wat in Stevensweert te doen is door te klikken op “Bekijk alle evenementen“.
Wilt u meer informatie over een evenement, kunt u op het evenement klikken en krijgt u te zien, waar en wanneer het is, hoe lang het duurt, enz. een beetje meer informatie.
Heeft een vereniging een bepaalde activiteit, die ze wil organiseren kan ze op deze kalender zien of andere activiteiten ingepland zijn.

Het “FOTO’S” is bedoeld om foto’s te plaatsen van activiteiten die in Stevensweert geweest zijn. Hier kunnen ook foto’s geplaatst worden, die gemaakt zijn van bepaalde huizen, straten of activiteiten, zodat u achteraf nog eens kunt terugkijken. Het mogen ook oudere foto’s zijn die betrekking hebben op Stevensweert, we denken dan bijv. aan familiefoto’s of vroegere activiteiten.

Onder het laatste kopje  “CONTACT” kunt u een mailtje sturen naar de leden van de “Stichting Dorpsraad Stevensweert” om een opmerking te plaatsen, iets in de brengen, of gewoon te zeggen hoe u over Stevensweert denkt. Zo kunt u plannen inbrengen, die zorgen voor een verbetering van Stevensweert.