Voortgang aanvraag nieuwe gemeenschapshuis Stevensweert…

Beste verenigingen/ stichtingen
 
Onderwerp: voortgang gemeenschapshuis.
 
In juli hebben we een bijeenkomst gehad met een mooie opkomst. Hierin hebben we de ontwikkelingen besproken. Daarnaast was er het verzoek om de intentieverklaring te ondertekenen. We hebben er 17 mogen ontvangen, hartelijk dank voor de medewerking.
Namens de werkgroep hebben Peter Ros, Xaviera en ondergetekende tweemaal een overleg gehad met de gemeente om de benodigde documenten aan te leveren en te bespreken. Het laatste document ‘de exploitatie’ (met hulp van de VKKL) is maandag jl.  aangeleverd en besproken. De ambtenaren waren (na overleg) tevreden over onze aangeleverde documenten. Zij gaan nu een collegevoorstel (het college moet namelijk eerst instemmen) schrijven en hopelijk daarna een raadsvoorstel.
Als het traject volgens plan verloopt dan zou dit raadsvoorstel in februari 2024 in de raad kunnen komen. Hier zal de besluitvorming plaats vinden. Het blijft dus spannend….
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of dat jullie hulp wordt gevraagd dan zal ik jullie informeren.
Bij vragen kunnen jullie ons altijd benaderen.
Met vriendelijke groet,
Jan Mueters
Voorzitter werkgroep gemeenschapshuis.
Print Friendly, PDF & Email