Seniorenvereniging Stevensweert bestaat 60 jaar

In augustus 2023 viert de Seniorenvereniging “Stevensweert” officieel haar 60-jarig bestaan. De vereniging voor ouderen werd waarschijnlijk opgericht in 1963. In de beginjaren werd gesproken over ‘bejaarden’ hetgeen voor veel mensen een wrange bijsmaak had, want ‘je bent bejaard als je oud bent’.
In 2011 werd in een notariële akte vastgelegd dat de naam “Seniorenvereniging Stevensweert” gebruikt zou worden.
In de
afgelopen decennia is behalve de naam veel veranderd zoals bijvoorbeeld het vervoer. Maar vanaf het begin tot op de dag van vandaag is voor de bejaarden/senioren één ding vast blijven staan: de ‘donderdagmiddag’.

In het begin was het busje van de brandweer nodig was om de bejaarden op de plaats van bestemming te krijgen. Twan Clerx was de
vaste chauffeur, want hij was naast koster ook brandweerman. Ook diverse particulieren haalden en brachten de leden. Harie van Ool ging wekelijks met z’n DAF 44 de weg op om een of hooguit twee mensen te vervoeren, want het in- en uitstappen was moeilijk omdat de auto tweedeurs was.
Ook de plaats is veranderd. In de beginjaren was het patronaatsgebouw aan de Contelmostraat naast Rein Janssen de thuishaven. Later werden de activiteiten verplaatst naar het ‘zaaltje’ van Twan Clerx, een plek die centraal gelegen was. Zo heeft ook het Groene Kruisgebouw aan de Wilhelminalaan vanaf 1969 dienst gedaan om de bejaarden een gezellige middag te bezorgen. Nadat het Groene Kruisgebouw verkocht werd, is het Trefcentrum in gebruik genomen. Daar heeft de Seniorenvereniging nu nog altijd een ‘thuishaven’ en wachten ze op een betere bestemming, die voldoet aan de hedendaagse moderne eisen.

Welke activiteiten werden georganiseerd? Op de eerste plaats was de gezelligheid heel belangrijk, want de mensen kwamen om
met elkaar in contact te komen en de ‘nieuwtjes’ uit te wisselen. Toen was nog geen sprake van eenzaamheid. Het bekende kaarten was voor de meeste personen toch wel een must, zowel voor mannen als voor vrouwen. Toepen, klaverjassen en jokeren stonden boven aan de lijst. Om een kop koffie te drinken wilden ze nog wel 10 minuten pauzeren, maar dan moest het spel weer verder gaan.
Ook belangrijk en niet te onderschatten was het ‘bewegen voor ouderen’, dat een hele tijd op woensdagmiddag gehouden werd, want het kaarten opgeven voor het bewegen was misschien teveel gevraagd. Het nadeel was dat de 20 tot 25 leden apart naar het Groene Kruisgebouw moesten komen, maar dat hadden ze er graag voor over. Alle bewegingen met handen, voeten en benen werden op of rond een stoel gedaan. Van rollators was nog geen sprake. Toen het gebouw een andere bestemming kreeg was het bewegen afgelopen.
De jaarlijkse Kerstviering was een apart verhaal. De kinderen van groep 7 en/of 8 kwamen op die dondermiddag naar hun opa’s en oma’s om het kerstspel te spelen en de traditionele kerstliedjes te zingen. Je kunt je voorstellen dat iedereen uit volle borst mee zong. Een zelf gemaakte kerstkaart van de kinderen was een troost voor veel mensen die geen kleinkind(eren) hadden. In die tijd was er een hechte band met de basisschool die vlakbij gelegen was.
Ook de jaarlijkse busreis was interessant, want het tegenwoordige “Bobbejaanland” bestond toen ook al en Bobbejaan Schoupen als cowboy te paard gezeten, kon mooie liedjes zingen en iedereen kon meezingen. De show duurde bijna de hele middag.
Ook de voorzitters wisselden door de jaren. Tom Caris en Wullem Vinken hadden de voorzittershamer in handen in de periode 1970 tot ongeveer 2000. Wullem heeft bijna voor iedereen een kerstgroep en kerststal gemaakt, grotere beeldjes in het begin, kleinere later.

De huidige “Seniorenvereniging Stevensweert” heeft 36 leden en is nog altijd op zoek naar nieuwe leden. Het aantal leden is de laatste jaren
beduidend minder geworden, dus ze kunnen nog altijd leden gebruiken. Toch zijn er gelukkig ook nog leden al heel lang lid, zoals:
Toke Verlinden – Coenen
Corrie Graus – Vossen
Toos Vleeshouwers – Peeters
Pierre Seegers
Dit jaar brengt het bestuur enkele grotere activiteiten, zoals het diner na de jaarvergadering. Veelal staat ook nu nog de gezelligheid boven aan de lijst op iedere donderdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.

Verdere activiteiten zijn:

Uitstapje om ergens koffie te drinken.
Dinsdag 15 augustus: viering van het 60-jarig bestaansfeest in zaal “Int Brookx”.
Oktoberfeest op 19 oktober 2023.
Sinterklaasfeest op 23 november.
Kerstviering.

Wilt u zich nog aanmelden, kan dit altijd bij:

Toos Linssen-Stams, Eiland 33, 6107 CC Stevensweert. Tel.: 0475-551795
Ria Vinken, De Hoogestr. 13, 6107 CH Stevensweert. Tel.: 0475-852298
Natuurlijk bent u op donderdagmiddag van harte welkom, vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur in het Trefcentrum in Stevensweert. U kunt dan zien en ervaren hoe gezellig het is.

                                    Alle aanwezige senioren samen op de foto op het kerkplein.

Print Friendly, PDF & Email