De haan is weer terug op de toren van het Protestants kerkje

DE HAAN IS TERUG OP DE KERKTOREN!

In 2020 is tijdens een forse storm het haantje op de kerktoren van de Protestantse Gemeente Stevensweert gesneuveld en deels teruggevonden in de goot van de kerk. Dat vonden wij toch een plaats waar het haantje niet thuishoorde, dus hebben we besloten het haantje te laten restaureren. Door Corona heeft het allemaal erg lang op zich laten wachten, maar vandaag (25 mei 2023) is het volledig gerestaureerde en vergulde haantje weer teruggeplaatst op het torentje van de kerk.

Het plaatsen van (vergulde) haantjes op kerktorens heeft historische en symbolische betekenissen:

  1. Christelijk symbool: Het haantje heeft een sterke symbolische betekenis binnen het christendom. Het herinnert aan het verhaal van Petrus, een van de discipelen van Jezus, die volgens de Bijbel drie keer ontkende Jezus te kennen voordat de haan kraaide bij de terechtstelling van Jezus. Het haantje op de kerktoren symboliseert daarom nederigheid, waakzaamheid en berouw.
  2. Zonnesymbool: In veel oude culturen, waaronder de Griekse, Romeinse en Germaanse culturen, werd de haan gezien als een symbool van de zon. Het plaatsen van een haan op de kerktoren kan dus ook verwijzen naar de zon en symboliseert daarmee de overwinning van het licht op de duisternis.
  3. Waakzaamheid: Haantjes staan bekend om hun alertheid en scherp zicht. Door een haan op de kerktoren te plaatsen, kan het symbool dienen als een waarschuwing voor gevaar of als een teken van waakzaamheid voor de gemeenschap.
  4. Traditionele decoratie: Daarnaast kan het ook een traditionele decoratieve functie hebben. In de loop der eeuwen zijn haantjes steeds vaker gebruikt als decoratieve elementen op kerktorens. Het vergulden van de haantjes geeft ze een glanzende uitstraling en trekt de aandacht naar de toren.

Het gebruik van haantjes op kerktorens heeft historische wortels die teruggaan tot de middeleeuwen en heeft zich verspreid over verschillende regio’s en tradities. In sommige culturen en regio’s kunnen haantjes vaker voorkomen op protestantse kerktorens, terwijl in andere gebieden haantjes gebruikelijker zijn op katholieke kerktorens. Dit heeft te maken met historische en regionale tradities en voorkeuren, maar er zijn geen vaste regels die bepalen welke kerken wel of geen haantjes op hun torens plaatsen.

Naast de restauratie van het haantje heeft ons kerkje sinds begin dit jaar ook een prachtige hellingbaan gekregen voor mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast is het bordes volledig gerestaureerd en is de leuning weer teruggeplaatst. Het Jan van Steffeswertplein is ook helemaal gerenoveerd en sinds vandaag staat dus de “gouden” haan weer op het kerkje te stralen. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Dus extra giften op rekeningnummer NL91RABO 0113 1071 10 t.n.v. Stg. Vrienden van het Protestants Kerkje Stevensweert zijn van harte welkom! 

Stichting Vrienden van het Protestants Kerkje Stevensweert
Jan van Dijk, voorzitter
telefoon: (0475) 46 65 05

www.protestants-kerkje-stevensweert.nl

Print Friendly, PDF & Email