Voorbereiding op de “Slag om Stevensweert” begint nu al

De Slag om Stevensweert in voorbereiding – 15/16/17 September 2023

De schutterscompagnie is weer drukdoende met het organiseren van De Slag om Stevensweert 2023. Aankomend najaar hebben we officieel het Go/No Go moment.
De vooruitzichten zien er positief uit en gaan er dan ook vanuit dat we kunnen organiseren. We zijn druk bezig met het opzetten van het sponsorprogramma.
We zoeken nog altijd sponsoren voor ons fantastische historische evenement, wilt u wat betekenen voor de organisatie en daarmee voor de bekendheid van het dorp neem dan even contact op met onze secretaris Luc Graus (luc_graus@hotmail.com / 0613711825)
Anders dan 2016 willen we graag ook de bewoners meer betrekken bij het organiseren en het invullen van het programma. Zoals elk evenement zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Maar waar we vooral op zoek naar zijn, zijn mensen die graag iets willen opvoeren (mannenkoor die door de straten loopt of een bordeel dat wordt uitgebaat etc…).
Wij willen deze mensen stimuleren door een wedstrijd uit te zetten, de groepen met de beste ideeën krijgen een kleine bijdrage om het idee ten uitvoer te brengen.
Het beoogde projectgebied bevat op dit moment het Jan v Steffeswertplein / Singelstraat Noord / Brouwerstraat / Mandenmakersstraat.
We zien graag bewoners van deze straten het initiatief pakken in het versieren van hun straat en/of pand, waar we kunnen ondersteunen we natuurlijk graag met ideeën & financiën.
Maar ook bewoners of groepen die niet in het projectgebied wonen willen we graag een kans geven om iets te betekenen, wellicht kunnen we groepen koppelen aan bewoners die hun plekje voor het huis ter beschikking willen stellen.
Mochten jullie interesse hebben dan laat het alvast weten door een mail te sturen naar luc_graus@hotmail.com

Wij beschikken ook over fotomateriaal mocht er inspiratie nodig zijn, hierin helpen wij graag.
We proberen een historisch beeld neer te zetten, ruimte voor moderne materialen is dan ook beperkt (al dan niet verhuld).
Mochten er naar aanleiding van dit artikel nog andere vragen/opmerkingen zijn dan horen we dit uiteraard ook graag.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van Schutterscompagnie Sint Rochus Stevensweert

Print Friendly, PDF & Email