Informatie via een persbericht van de “Dorpsraad Stevensweert”

                               PERSBERICHT

Stevensweert, 19-4-2022

De dorpsraad van Stevensweert neemt deel aan het internationale NahDa-project om een gemeenschapshuis te realiseren. De dorpsraad van Stevensweert heeft volmondig ‘ja’ geantwoord op de uitnodiging van de Vereniging Kleine Kernen (VKKL) om deel te nemen aan het internationaal ERASMUS-project met de naam NahDa. In dit project staat de leefbaarheid van dorpen centraal. Dit sluit mooi aan op het reeds lopende initiatief van de dorpsraad Stevensweert om te komen tot een volwaardig gemeenschapshuis, dat reeds drie jaar geleden is opgestart.

Wat omvat het NahDa project?
NahDa staat voor ‘Nachhaltige Daseinsvorsorge’ (Das multifunktionale Dorfzentrum). Het betekent letterlijk vertaald: “Duurzame diensten van algemeen belang”. Niet alleen in Nederland worden voorzieningen in dorpen, buurten en wijken weg bezuinigd, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Ook andere Europese landen kampen met dezelfde problematiek. Organisaties uit Duitsland, Oostenrijk, België en VKKL uit Nederland werken in dit project samen in een zoektocht naar oplossingen die ‘de diensten van algemeen belang’ in de dorpen kunnen terugbrengen of bestaande diensten duurzaam veilig kunnen stellen.

Wat betekent dit project voor de Dorpsraad Stevensweert?
Met de uitkomst van dit project krijgt de dorpsraad Stevensweert handvatten aangereikt om het doel, het realiseren van een gemeenschapshuis, te verwezenlijken. Tevens wordt de VVKL getraind om als procesbegeleider te opereren, om zodoende de initiatiefnemers in Stevensweert hierin te begeleiden.
In het kader van voorgaand project bezoeken drie werkgroep-leden van de dorpsraad samen met de VKKL vertegenwoordigers, op 25, 26 en 27 april een Multifunctioneel Dorpscentrum in de stad Freiburg (Duitsland). Door de deelname aan het project hoopt de dorpsraad Stevensweert stappen te kunnen zetten om te komen tot het realiseren van een gemeenschapshuis. Hierbij is het krediet dat de gemeente Maasgouw beschikbaar moet stellen voor een haalbaarheidsonderzoek van groot belang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@dorpsraadstevensweert.nl  of via de voorzitter van de dorpsraad: J. Mueters 06-54642398.

Print Friendly, PDF & Email