Manus Salvatrix

De EHBO-vereniging Manus Salvatrix Stevensweert

Het is weer een tijd geleden dat de verenigingen bij elkaar zijn geweest met hun leden. Langzaam komt iedereen uit een dal omhoog en wordt voorzichtig gekeken naar de toekomst, ook de EHBO-vereniging. Het programma  voor 2021-2022 is klaar, de locatie is bekend. Waar beginnen we de draad op te pakken. Bij het begin?
Toch is ook de vraag vanuit de gemeenschap of het mogelijk is EHBO-lessen en reanimatielessen te volgen. Bij voldoende belangstelling kunnen we cursussen verzorgen. We maken echter een onderscheid:
1.
Proefles EHBO: in een tijdsbestek van 2-3 uur. Kosten € 25,00, (bij voldoende deelnemers)
2.
Volledige EHBO-cursus incl. examen t.b.v. diploma van het Oranje Kruis, 12 lessen van 2 -3 uur, kosten € 225,00. (bij voldoende deelnemers)
3.
Cursus reanimatie van 2 uur, kosten € 25,00 (bij voldoende deelnemers)
4.
Herhaling van de reanimatiecursus 2 uur, kosten € 10,00 (bij in bezit van geldig certificaat reanimatie)

Ook bij de verenigingen in Stevensweert of werknemers bij een bedrijf, zijn personen, die in het verleden wel eens een cursus EHBO of reanimatiecursus of BHV gevolgd hebben, maar door de omstandigheden, de laatste jaren niet meer met de opgedane kennis iets gedaan heeft. Juist voor die personen is deze informatie van belang om de gedane kennis op te frissen.
Aarzel niet te lang, vraag als het niet duidelijk is, misschien kunnen wij u helpen door een antwoord te geven. Inlichtingen en informatie bij:
Wiel Dirks
Eiland 41b  6107 cc Stevensweert
Tel: 0475-551785
E-mail: wieldirks@gmail.com

Geef duidelijk aan waar u belangstelling voor heeft.

Print Friendly, PDF & Email