Afval….. opruimen

Nu het waterpeil van de Maas flink is gezakt, wordt zichtbaar hoeveel afval er is achtergebleven en op sommige plekken is dat heel veel. De Maas heeft flink wat rommel meegenomen en achtergelaten in de gemeente Maasgouw, ook in Stevensweert. Inwoners geven aan het meest behoefte te hebben aan herstel van hun omgeving en op diverse plaatsen zijn al bewonersinitiatieven opgestart om het dorp weer schoon en prettig te krijgen. Iedereen is van harte welkom om te helpen en zich aan te melden, zo laat de gemeente weten.  
De gemeente Maasgouw maakt momenteel een inventarisatie waar het (meeste) afval ligt en waar hulp nodig is. Wilt u helpen? Heel graag!

img


Aanmelden voor opruimen
Iedereen is van harte welkom om te helpen. Kleine initiatieven zijn net zo welkom als grote. Of u nu met de hele vereniging aan de slag wilt gaan of tijdens het uitlaten van de hond wat afval meeneemt; de gemeente is blij met elke helpende hand!
Wilt u meehelpen met het opruimen van afval? Geef dit dan door aan de gemeente en vermeld daarbij: 
In welke kern wilt u opruimen?
Wanneer bent u beschikbaar?
Met hoeveel personen bent u?
Uw contactgegevens (telefoon en e-mailadres)
U kunt dit doorgeven per e-mail naar zwerfvuil@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch aan het callcenter. Zodra duidelijk is waar en wat georganiseerd wordt opgeruimd wordt contact met u opgenomen.
Heeft u materiaal dat ingezet kan worden om op te ruimen, zoals tractors, karren of andere laders, neem die dan mee (in overleg). De gemeente stelt materiaal beschikbaar, zoals hesjes, prikkers, vuilniszakken en handschoenen. Op verzoek ook containers. De vraag is wel om de uitgeleende, herbruikbare spullen na afloop retour te brengen. U kunt deze afgeven op het gemeentehuis of bellen, dan worden ze opgehaald. 

Containers worden geplaatst.
De komende dagen zullen er containers geplaatst worden in de gemeente. De gemeente laat op haar website weten waar u deze kunt vinden. Hier kunt u het verzamelende zwerfafval in gooien.

Bent u al begonnen?
Heeft u al zwerfafval verzameld? Geef dan door aan de gemeente waar u het afval heeft opgeslagen/opgestapeld. Dan kan de gemeente het laten ophalen.

Strandjutters NIET toegestaan.
Er worden ‘strandjutters’ gezien, die spullen aan het verzamelen zijn. Dit gebeurt helaas ook op privéterrein van mensen. Dat is absoluut niet toegestaan en hier staat een fikse boete op! Hier wordt op gehandhaafd. 

Gooi geen afval terug.
De gemeente vraagt met klem om geen afval in de Maas terug te zetten, ook niet als het natuurlijke materialen betreft. Alle gemeenten in het stroomgebied nemen de taak op zich de Maas en aangelegen vaarroutes schoon te krijgen van de opgeslokte afvalstroom. Doorstromende spullen kunnen met het dalende waterpeil schade veroorzaken aan dijken en waterweg, inrichting van verkeer en buitenruimte en aan persoonlijke bezittingen.

Groot afval
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het opruimen van de uiterwaarden. Zij ruimen ook de grotere objecten op als auto’s, caravans en boomstammen.
Bronvermelding: Delta Limburg
                              Gemeente Maasgouw

Print Friendly, PDF & Email