Nieuws Roparun

Beste verenigingen, stichtingen, ondernemers van Stevensweert,
Beste dorpsbewoners,

De carnavalsvereniging (Roy Verwijlen) “De Leefhobbers” is door de organisatie van de Roparun benaderd of het mogelijk is of Stevensweert meewerkt aan de doorkomst van de Roparun. Roy heeft toen contact gezocht met de dorpsraad.
Graag willen we, als dorpsraad, jullie informeren en daarnaast jullie hulp vragen.
Zoals reeds aangekondigd zal op 2 en 3 oktober voor ‘Stevensweert’ de mogelijkheid geboden worden om te participeren in dit unieke evenement, de Roparun.
De Roparun (Rotterdam Parijs run) is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Het geld is bedoeld om projecten te financieren die het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, te veraangenamen. “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven” is het motto van de Stichting Roparun. In 26 jaar (tot en met 2017) is er ruim 78 miljoen euro opgehaald.

Graag willen we aan de organisatie kenbaar maken dat we meewerken aan dit evenement.

Er zal een comité moeten komen dat de doorkomst organiseert en het verblijf regelt van de organisatie.
We vragen om dit initiatief te ondersteunen en hopelijk wil ‘men’ lid worden van het comité.
We streven naar een comité van minimaal 6 leden. Momenteel hebben we 4 comitéleden: 

  • Roy Verwijlen (namens de carnavalsvereniging)
  • Marlou Kelleners (namens de dorpsraad)
  • Mart Tindemans (namens de dorpsraad)
  • Maikel Vleeshouwers (ondernemer)

Er zullen zich nog 2 comité leden moeten aanmelden wil het comité definitief toezeggen. Aanmelden voor het comité of inlichtingen inwinnen kan bij een van de comitéleden. U kunt ook specifieke informatie krijgen door op deze link te klikken.

Meer informatie op de volgende link.

Hopende op jullie medewerking en …een succesvolle Roparun in Stevensweert.

Met vriendelijke groet,
Jan Mueters
Voorzitter dorpsraad

Print Friendly, PDF & Email