Kastjes voor vleermuizen

Vorige week heeft Waterschap Limburg op advies van een vleermuizenexpert zo’n tien vleermuizenkasten opgehangen in de bomen tussen de Biltplas en de Oude Maasweg bij Stevensweert. Na het broedseizoen worden bomen gekapt in het moerasbosje naast de Biltplas om ruimte te maken voor de nieuwe vispassage langs de Molen- en Biltplas. De bomen die geschikt zijn voor vleermuizen worden hierbij gespaard. 

img

Door het ophangen van kasten wordt het aantal verblijfplaatsen vergroot. Op dit moment zijn er namelijk weinig bomen die geschikt zijn als zomerverblijfplaats voor vleermuizen. Toch zie je in de avondschemering geregeld vleermuizen langs komen, een pracht om te zien en te horen, als je dan buiten zit.
We hangen verschillende modellen vleermuiskasten op, zodat meerdere soorten vleermuizen er gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. De kasten zijn een zomer- en/of paarverblijf. Bij milde winters kan de vleermuis ze ook als winterverblijfplaats gebruiken.

Project aanleg vispassage molenplas

Waterschap Limburg gaat samen met projectpartners Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten een nieuwe vispassage aanleggen langs de Molen- en Biltplas in de gemeente Maasgouw.

Kijk hier naar een animatiefilmpje.

Tijdens de online informatieavond van 23 maart zijn de aanleiding en het doel van dit project toegelicht en is uitgelegd hoe dit project wordt vormgegeven. De deelnemers konden tijdens deze avond reageren op de plannen en hun vragen stellen. Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden bezig. Een daarvan is het ophangen van vleermuiskasten.

Bronvermelding en foto: DeltaLimburg.nl

Print Friendly, PDF & Email