Verzet Maasplassen Stevensweert

Verzet tegen bestemmingsplan “Maasplassen Stevensweert” met permanente bouw van drie woningen aan de Julianalaan, op de voormalige buitenwal van de vesting.

De voorzitters van Amici Insulae en van het museum en vanuit de gidsen hebben een aantal acties ondernomen, om de geplande bouw van 3 permanente woningen langs de Julianalaan (tussen de parkeerplaats en de jachthaven), te voorkomen. Allereerst werd tijdens de commissievergadering van de gemeente Maasgouw op 29 september, door de voorzitter van het museum de ingediende pleitnota voorgelezen en werden antwoorden gegeven op de door raadsleden gestelde vragen. Tevens werden alle fractievoorzitters van de gemeenteraad uitgenodigd om in het museum en op locatie, te komen kijken wat de negatieve consequenties zouden zijn, bij het doorzetten van deze permanente woningbouw. Alle voorzitters maakten hier gebruik van. Dit alles ook in relatie van het strategische speerpunt van de gemeente Maasgouw: toerisme. Tevens hoe dit te rijmen is met het beschermd dorpsgezicht van de kern van Stevensweert. Tenslotte met het recent verworven lidmaatschap van de gemeente van de landelijke vereniging van Vestingsteden. Helaas ondanks onze pogingen om de gemeenteraad op een andere gedachte te brengen: huizenbouw  op de lege vlakte van Porta Isola,
of op de niet meer benutte voetbalvelden,
of op de Konie,
heeft de meerderheid van de gemeenteraad op 13 oktober ingestemd met de plannen van de wethouder Snijckers.

Print Friendly, PDF & Email