Disclaimer

Hoewel aan het opmaken, samenstellen en onderhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is en wordt besteed, aanvaardt de Stichting geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De informatie is algemeen van aard en derhalve niet toegesneden op een individuele vraag of kwestie. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de content en vormgeving van deze website komen uitsluitend toe aan de Stichting. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de Stichting geen controle heeft.  De Stichting draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor die informatie, noch betekent een verwijzing naar bepaalde informatie dat de Stichting zich daarmee kan verenigen.

De Stichting behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

 

Print Friendly, PDF & Email