Uitnodiging voor de hoorzitting van de parochies van Maasbracht: van federatie naar fusie

Tijdens de kerkbestuursvergadering van 30 maart jongstleden heeft het kerkbestuur besloten om de overgang te maken van een federatie naar een fusie van onze vijf parochies. Het bisdom Roermond stimuleert deze vorm van samenwerking en ze is al in verschillende parochies tot stand gekomen. In ons dekenaat o.a. in Susteren en Born. De pastorale éénwording is gericht op de vitalisering van de geloofsgemeenschappen van de betrokken parochies. Het besluit tot fusie wordt uiteindelijk genomen door de bisschop nadat een aantal stappen genomen zijn. Zo zullen er enkele hoorzittingen gehouden moeten worden in de betreffende parochies en moet de priesterraad van het bisdom gehoord worden.
De fusie van parochies is in de regel de formeel-juridische bevestiging van deze pastorale éénwording en zodoende de formele afronding van het proces van pastorale samenwerking en samensmelting.
Wat houdt een fusie in? In het proces van herstructurering van parochies komt het steeds vaker voor dat de parochies die samen een federatie vormen ervoor kiezen om ook de laatste stap te zetten en te fuseren tot één nieuwe parochie. Er ontstaat dan een nieuwe rechtspersoon met een nieuwe naam en een nieuw bestuur, die alle oude rechtspersonen vervangt. Heel concreet betekent dat voor ons: de huidige vijf parochies smelten samen tot één nieuwe parochie met een nieuwe (nog te kiezen) naam. Er zal één hoofdkerk (parochiekerk) zijn, maar de vijf huidige kerken blijven bestaan en houden ook hun eigen naam.

Hoorzittingen:

Tijdens de hoorzittingen kunnen parochianen meer inzicht krijgen in de plannen van het kerkbestuur, vragen stellen, bedenkingen uiten, etc.
Het kerkbestuur organiseert deze hoorzitting voor de parochianen van Stevensweert en Ohé en Laak: 
Op 8 juni om 19.00 uur in het Laekerhoes in Ohé en Laak.

Ook vicaris-generaal H. Quaedvlieg van het bisdom Roermond en deken Lauvenberg van Susteren zullen bij een van de hoorzittingen aanwezig zijn.
U bent van harte uitgenodigd!
Het kerkbestuur.

Print Friendly, PDF & Email