Annulering donateursactie

 

Geen donateursactie

Vanwege de in acht te nemen coronamaatregelen is besloten om dit jaar de donateursactie geen doorgang te laten vinden.
Uw jaarlijkse steun is echter van groot belang voor onze vereniging. Veel kosten lopen gewoon door  (opleidingen/onderhoud instrumentarium/repetities) terwijl de inkomsten sterk teruglopen.  Zo zijn de voor de harmonie zo belangrijke inkomsten van rommelmarkt, het opruimen van hoogwaterafval en de genoemde donateursactie weggevallen.

Wilt u de harmonie ook dit jaar steunen dan kan dat natuurlijk ook door het overmaken van een bijdrage op bankrekening NL18 RABO 01495.93.325 t.n.v.Harmonie St.Stephanus Stevensweert.
We hopen uiteraard dat we binnenkort  onze muziek weer in de straten of bij concerten in Stevensweert kunnen laten horen. Voor uw onmisbare steun zeggen we reeds bij voorbaat dank!

Blijf vooral gezond en hopelijk tot spoedig ziens!!

Print Friendly, PDF & Email