Subsidie voor energiebesparingen

Waarom deze regeling?

De overheid heeft de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) geïntroduceerd. Het doel van deze regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen. Ook de gemeente Maasgouw heeft een aanvraag gedaan voor deze regeling én toegekend gekregen. Het gaat dan om een tegemoetkoming in bijvoorbeeld de aanschaf van een waterbesparende douchekop, leidingisolatie, radiatorfolie, radiatorventilator of een CV-inregelkit. Er is in totaal € 70.000 beschikbaar, verdeeld over 1.000 huishoudens elk met een tegemoetkoming van € 70.

Waar kunnen inwoners een aanvraag doen?

Het aanvragen van de subsidie kan nog tot en met 31 december 2020. Wanneer het subsidiebudget eerder op is, zijn aanvragen niet meer mogelijk. Wees er dus snel bij!
Let op! De maatregelen moeten eerst zijn betaald en uitgevoerd voordat u de subsidie kunt aanvragen. Bekijk eerst de subsidieverordening en maatregelenlijst voordat je over gaat tot handelen. Vervolgens kun je de subsidie aanvragen via het online aanvraag formulier.

Meer informatie?

Coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft enkele kortingsacties georganiseerd rondom energiebesparende artikelen. Deze zijn te vinden op: https://duurzaammaasgouw.nl/

Heb je vragen over het energiezuinig maken van je woning? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur van het Duurzaam Bouwloket via het telefoonnummer 072 – 74 33 956 of stuur een email naar info@duurzaambouwloket.nl.

Bronvermelding:
https://www.deltalimburg.nl/
https://www.gemeentemaasgouw.nl

Print Friendly, PDF & Email